حذف همه
لپه سلفونی 450 گرم برتر
لپه سلفونی 450 گرم برتر
19,500 تومان
18,800تومان
افزودن به سبد خرید
عدس سبز 900 گرم بوته سبز
عدس سبز 900 گرم بوته سبز
22,800تومان
افزودن به سبد خرید
عدس 900 گرم لطیفی
عدس 900 گرم لطیفی
27,600تومان
افزودن به سبد خرید
دال عدس 900 گرم لطیفی
دال عدس 900 گرم لطیفی
27,600تومان
افزودن به سبد خرید
ماش 900 گرم لطیفی
ماش 900 گرم لطیفی
27,600تومان
افزودن به سبد خرید
نخود درشت 900 گرم لطیفی
نخود درشت 900 گرم لطیفی
27,600تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا سفید 900 گرم لطیفی
لوبیا سفید 900 گرم لطیفی
27,600تومان
افزودن به سبد خرید
عدس فله
عدس فله
28,750تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
نخود فله
نخود فله
28,750تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
لوبیا قرمز 900 گرم لطیفی
لوبیا قرمز 900 گرم لطیفی
28,750تومان
افزودن به سبد خرید
مخلوط نخود و لوبیا 900 گرم لطیفی
مخلوط نخود و لوبیا 900 گرم لطیفی
28,750تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا عروس 700 گرم زردانه چین
لوبیا عروس 700 گرم زردانه چین
32,000 تومان
29,300تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا سفید 900 گرم برتر
لوبیا سفید 900 گرم برتر
30,900 تومان
29,700تومان
افزودن به سبد خرید
لپه باقلا 800 گرم لطیفی
لپه باقلا 800 گرم لطیفی
31,600تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا چشم بلبلی 900 گرم لطیفی
لوبیا چشم بلبلی 900 گرم لطیفی
32,200تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا قرمز 900 گرم برتر
لوبیا قرمز 900 گرم برتر
33,900 تومان
32,500تومان
افزودن به سبد خرید
نخود 900 گرم برتر
نخود 900 گرم برتر
34,900 تومان
32,500تومان
افزودن به سبد خرید
مخلوط نخود و لوبیا سفید 900 گرم گلستان
مخلوط نخود و لوبیا سفید 900 گرم گلستان
36,900 تومان
33,000تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا چیتی 900 گرم لطیفی
لوبیا چیتی 900 گرم لطیفی
33,300تومان
افزودن به سبد خرید
نخود 900 گرم گلستان
نخود 900 گرم گلستان
36,900 تومان
33,600تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا کپسولی 900 گرم زردانه چین طبیعت
لوبیا کپسولی 900 گرم زردانه چین طبیعت
35,000 تومان
33,900تومان
افزودن به سبد خرید
مخلوط نخود و لوبیا 900 گرم برتر
مخلوط نخود و لوبیا 900 گرم برتر
36,900 تومان
34,500تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا سفید 900 گرم گلستان
لوبیا سفید 900 گرم گلستان
39,900 تومان
35,000تومان
افزودن به سبد خرید
لپه باقلا 900 گرم گلستان
لپه باقلا 900 گرم گلستان
41,900 تومان
36,500تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا چیتی فله
لوبیا چیتی فله
36,800تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
عدس 900 گرم گلستان
عدس 900 گرم گلستان
39,900 تومان
38,000تومان
افزودن به سبد خرید
لپه 900 گرم لطیفی
لپه 900 گرم لطیفی
40,250تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا قرمز 900 گرم گلستان
لوبیا قرمز 900 گرم گلستان
43,900 تومان
40,800تومان
افزودن به سبد خرید
لپه فله
لپه فله
42,500تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
لوبیا چیتی 900 گرم برتر
لوبیا چیتی 900 گرم برتر
44,900 تومان
44,000تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا چیتی 900 گرم گلستان
لوبیا چیتی 900 گرم گلستان
48,900 تومان
45,500تومان
افزودن به سبد خرید
لپه 900 گرم گلستان
لپه 900 گرم گلستان
54,900 تومان
51,000تومان
افزودن به سبد خرید