حذف همه
لیمو عمانی 500 گرمی بوته سبز
لیمو عمانی 500 گرمی بوته سبز
17,100تومان
افزودن به سبد خرید
مخلوط نخود و لوبیا سفید 900 گرم گلستان
مخلوط نخود و لوبیا سفید 900 گرم گلستان
22,900 تومان
20,000تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا سفید 900 گرم لطیفی
لوبیا سفید 900 گرم لطیفی
21,100تومان
افزودن به سبد خرید
نخود درشت 900 گرم لطیفی
نخود درشت 900 گرم لطیفی
21,500تومان
افزودن به سبد خرید
نخود فله
نخود فله
22,200تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
مخلوط نخود و لوبیا 900 گرم لطیفی
مخلوط نخود و لوبیا 900 گرم لطیفی
22,800تومان
افزودن به سبد خرید
عدس سبز 900 گرم بوته سبز
عدس سبز 900 گرم بوته سبز
22,800تومان
افزودن به سبد خرید
لپه باقلا 800 گرم لطیفی
لپه باقلا 800 گرم لطیفی
23,940تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا عروس 700 گرمی زردانه چین
لوبیا عروس 700 گرمی زردانه چین
26,000 تومان
24,000تومان
افزودن به سبد خرید
دال عدس 900 گرمی لطیفی
دال عدس 900 گرمی لطیفی
24,510تومان
افزودن به سبد خرید
عدس 900 گرم لطیفی
عدس 900 گرم لطیفی
25,100تومان
افزودن به سبد خرید
عدس فله
عدس فله
25,700تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
ماش 900 گرم لطیفی
ماش 900 گرم لطیفی
26,300تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا سفید 900 گرم گلستان
لوبیا سفید 900 گرم گلستان
30,900 تومان
27,000تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا قرمز 900 گرم لطیفی
لوبیا قرمز 900 گرم لطیفی
28,000تومان
افزودن به سبد خرید
لپه 900 گرم لطیفی
لپه 900 گرم لطیفی
28,500تومان
افزودن به سبد خرید
نخود 900 گرم گلستان
نخود 900 گرم گلستان
29,900 تومان
28,600تومان
افزودن به سبد خرید
عدس 900 گرم گلستان
عدس 900 گرم گلستان
29,900 تومان
28,600تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی لطیفی
لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی لطیفی
29,700تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا چیتی 900 گرم لطیفی
لوبیا چیتی 900 گرم لطیفی
30,600تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا چیتی فله
لوبیا چیتی فله
31,600تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
لپه باقلا 900 گرم گلستان
لپه باقلا 900 گرم گلستان
37,900 تومان
33,500تومان
افزودن به سبد خرید
لپه فله
لپه فله
35,100تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
لوبیا قرمز 900 گرم گلستان
لوبیا قرمز 900 گرم گلستان
38,900 تومان
37,200تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا چیتی 900 گرم گلستان
لوبیا چیتی 900 گرم گلستان
38,900 تومان
37,200تومان
افزودن به سبد خرید
لپه 900 گرم گلستان
لپه 900 گرم گلستان
39,900تومان
افزودن به سبد خرید