حذف همه
فلافل منجمد 500 گرم تک بیز
فلافل منجمد 500 گرم تک بیز
10,500تومان
افزودن به سبد خرید
سیر صدفی منجمد 150 گرم پمینا کاله
سیر صدفی منجمد 150 گرم پمینا کاله
12,500 تومان
11,200تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 400 گرم گوشتیران
فلافل منجمد 400 گرم گوشتیران
18,240 تومان
14,500تومان
افزودن به سبد خرید
کراکت سیب زمینی 350 گرم ب.آ
کراکت سیب زمینی 350 گرم ب.آ
17,600 تومان
16,000تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 13عددی 330 گرم پمینا کاله
فلافل منجمد 13عددی 330 گرم پمینا کاله
17,500 تومان
16,500تومان
افزودن به سبد خرید
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرم گوشتیران
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرم گوشتیران
19,600 تومان
17,100تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد پخته شده 450 گرم نوپرو
فلافل منجمد پخته شده 450 گرم نوپرو
19,800 تومان
17,800تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 1000 گرم تک بیز
فلافل منجمد 1000 گرم تک بیز
18,900تومان
افزودن به سبد خرید
کراکت سیب زمینی 390 گرم پمینا کاله
کراکت سیب زمینی 390 گرم پمینا کاله
19,500تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ ستاره ای 250 گرم مارین
ناگت مرغ ستاره ای 250 گرم مارین
23,300 تومان
21,300تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل پنیری منجمد 13 عددی 330 گرم پمینا کاله
فلافل پنیری منجمد 13 عددی 330 گرم پمینا کاله
21,500تومان
افزودن به سبد خرید
سیب زمینی منجمد 750 گرم پمینا کاله
سیب زمینی منجمد 750 گرم پمینا کاله
22,800 تومان
22,000تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ 70 درصد گوشت 250 گرم ب.آ
ناگت مرغ 70 درصد گوشت 250 گرم ب.آ
23,700 تومان
22,400تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ 300 گرم کاله
ناگت مرغ 300 گرم کاله
29,800 تومان
27,000تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت پاپ چیکن 70 درصد مرغ 450 گرم گوشتیران
ناگت پاپ چیکن 70 درصد مرغ 450 گرم گوشتیران
34,695 تومان
27,500تومان
افزودن به سبد خرید
کراکت مرغ و پنیر 400 گرم ب.آ
کراکت مرغ و پنیر 400 گرم ب.آ
32,800 تومان
30,900تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا پپرونی 290 گرم پمینا کاله
پیتزا پپرونی 290 گرم پمینا کاله
32,900 تومان
32,300تومان
افزودن به سبد خرید
فیله مرغ سوخاری 400گرم مارین
فیله مرغ سوخاری 400گرم مارین
46,000 تومان
32,600تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا مخلوط رویال 450 گرم پمینا کاله
پیتزا مخلوط رویال 450 گرم پمینا کاله
34,900 تومان
33,600تومان
افزودن به سبد خرید
چیکن پاپ کورن 400 گرم فارسی
چیکن پاپ کورن 400 گرم فارسی
42,500 تومان
35,900تومان
افزودن به سبد خرید
شنیتسل مرغ 400 گرم فارسی
شنیتسل مرغ 400 گرم فارسی
43,800 تومان
36,900تومان
افزودن به سبد خرید
همبرگر ممتاز 60 درصد گوشت 5 عددی گوشتیران
همبرگر ممتاز 60 درصد گوشت 5 عددی گوشتیران
42,500 تومان
37,000تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ 70 درصد گوشت 450 گرم ب.آ
ناگت مرغ 70 درصد گوشت 450 گرم ب.آ
41,200 تومان
38,900تومان
افزودن به سبد خرید
فیله مرغ سوخاری 350 گرم ب.آ
فیله مرغ سوخاری 350 گرم ب.آ
42,300 تومان
39,900تومان
افزودن به سبد خرید
کباب لقمه 70% گوشت قرمز 9عددی 450 گرم گوشتیران
کباب لقمه 70% گوشت قرمز 9عددی 450 گرم گوشتیران
44,865 تومان
40,000تومان
افزودن به سبد خرید
کراکت مرغ و پنیر 390 گرم پمینا کاله
کراکت مرغ و پنیر 390 گرم پمینا کاله
41,500 تومان
40,000تومان
افزودن به سبد خرید
چیکن پاپ کورن پنیری 400 گرم فارسی
چیکن پاپ کورن پنیری 400 گرم فارسی
47,800 تومان
40,000تومان
افزودن به سبد خرید
میگو سوخاری 250 گرم ب.آ
میگو سوخاری 250 گرم ب.آ
43,900 تومان
41,500تومان
افزودن به سبد خرید
کباب لقمه 70 درصد گوشت 360 گرم ب.آ
کباب لقمه 70 درصد گوشت 360 گرم ب.آ
44,100 تومان
41,600تومان
افزودن به سبد خرید
میگو سوخاری 14 عددی 300 گرم پمینا کاله
میگو سوخاری 14 عددی 300 گرم پمینا کاله
49,500 تومان
44,000تومان
افزودن به سبد خرید
همبرگر مخصوص 75 درصد گوشت 5 عددی گوشتیران
همبرگر مخصوص 75 درصد گوشت 5 عددی گوشتیران
50,800 تومان
44,300تومان
افزودن به سبد خرید
کوردن بلو 420 گرم ب.آ
کوردن بلو 420 گرم ب.آ
47,400 تومان
44,700تومان
افزودن به سبد خرید
کباب ترکی گوشت با سبزیجات 400 گرم پمینا کاله
کباب ترکی گوشت با سبزیجات 400 گرم پمینا کاله
45,300 تومان
44,800تومان
افزودن به سبد خرید
کتف و بال زعفرانی 800 گرم پمینا کاله
کتف و بال زعفرانی 800 گرم پمینا کاله
45,900تومان
افزودن به سبد خرید
شنیسل سینه مرغ 540 گرم پمینا کاله
شنیسل سینه مرغ 540 گرم پمینا کاله
53,000 تومان
46,000تومان
افزودن به سبد خرید
فیله مرغ سوخاری 400 گرم پمینا کاله
فیله مرغ سوخاری 400 گرم پمینا کاله
51,000 تومان
48,500تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 1000 گرم ب.آ
فلافل منجمد 1000 گرم ب.آ
52,100 تومان
49,200تومان
افزودن به سبد خرید
کوردن بلو کلاسیک 3 عددی 450 گرم پمینا کاله
کوردن بلو کلاسیک 3 عددی 450 گرم پمینا کاله
54,500 تومان
50,000تومان
افزودن به سبد خرید
کوردن بلو نیمه پخته 500 گرم مارین
کوردن بلو نیمه پخته 500 گرم مارین
56,500 تومان
50,600تومان
افزودن به سبد خرید
همبرگر 90 درصدگوشت زغالی 500 گرم گوشتیران
همبرگر 90 درصدگوشت زغالی 500 گرم گوشتیران
58,750 تومان
51,200تومان
افزودن به سبد خرید