حذف همه
فلافل منجمد 500 گرم تک بیز
فلافل منجمد 500 گرم تک بیز
6,700تومان
افزودن به سبد خرید
پیاز حلقه ای سوخاری 250 گرم ب.آ
پیاز حلقه ای سوخاری 250 گرم ب.آ
7,400 تومان
7,000تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 1000 گرم تک بیز
فلافل منجمد 1000 گرم تک بیز
10,200تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 13عددی 330 گرم پمینا کاله
فلافل منجمد 13عددی 330 گرم پمینا کاله
11,500 تومان
10,300تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد پخته شده 450 گرم نوپرو
فلافل منجمد پخته شده 450 گرم نوپرو
12,300 تومان
10,800تومان
افزودن به سبد خرید
کراکت سیب زمینی 350 گرم ب.آ
کراکت سیب زمینی 350 گرم ب.آ
11,600 تومان
10,900تومان
افزودن به سبد خرید
همبرگر هلندی گوشت قرمز 30 درصد 5 عددی 500 گرم کاله
همبرگر هلندی گوشت قرمز 30 درصد 5 عددی 500 گرم کاله
11,000تومان
افزودن به سبد خرید
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرم گوشتیران
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرم گوشتیران
13,300 تومان
11,900تومان
افزودن به سبد خرید
کراکت سیب زمینی 390 گرم پمینا کاله
کراکت سیب زمینی 390 گرم پمینا کاله
13,000تومان
افزودن به سبد خرید
همبرگر 30 % نیان
همبرگر 30 % نیان
14,400 تومان
13,000تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل پنیری منجمد 13 عددی 330 گرم پمینا کاله
فلافل پنیری منجمد 13 عددی 330 گرم پمینا کاله
13,500تومان
افزودن به سبد خرید
سمبوسه سبزیجات 450 گرم پمینا کاله
سمبوسه سبزیجات 450 گرم پمینا کاله
14,500تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ و پنیر 250 گرم ب.آ
ناگت مرغ و پنیر 250 گرم ب.آ
15,900 تومان
14,900تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ 70 درصد گوشت 250 گرم ب.آ
ناگت مرغ 70 درصد گوشت 250 گرم ب.آ
16,200 تومان
14,900تومان
افزودن به سبد خرید
کوکو سبزی 450 گرم ب.آ
کوکو سبزی 450 گرم ب.آ
16,100 تومان
15,200تومان
افزودن به سبد خرید
کوکو سیب زمینی 450 گرم ب.آ
کوکو سیب زمینی 450 گرم ب.آ
18,000 تومان
15,500تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت قارچ و مرغ 250 گرم مارین
ناگت قارچ و مرغ 250 گرم مارین
17,000 تومان
15,900تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت گوشت 70 درصد پمینا کاله
ناگت گوشت 70 درصد پمینا کاله
16,800تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ ستاره ای 250 گرمی مارین
ناگت مرغ ستاره ای 250 گرمی مارین
16,800تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ 300 گرم کاله
ناگت مرغ 300 گرم کاله
17,000تومان
افزودن به سبد خرید
سیب زمینی منجمد 750 گرم پمینا کاله
سیب زمینی منجمد 750 گرم پمینا کاله
17,500 تومان
17,200تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 450 گرم ب.آ
فلافل منجمد 450 گرم ب.آ
18,900 تومان
17,400تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ خانواده 380 گرم گوشتیران
ناگت مرغ خانواده 380 گرم گوشتیران
21,356 تومان
17,600تومان
افزودن به سبد خرید
شنیسل مرغ 6 عددی 470 گرم گوشتیران
شنیسل مرغ 6 عددی 470 گرم گوشتیران
22,419 تومان
19,200تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت میگو منجمد 200 گرم گوشتیران
ناگت میگو منجمد 200 گرم گوشتیران
22,000 تومان
19,800تومان
افزودن به سبد خرید
سمبوسه گوشت 450 گرم  پمینا کاله
سمبوسه گوشت 450 گرم پمینا کاله
19,800تومان
افزودن به سبد خرید
اسپرینگ رول مرغ و پنیر 480 گرمی پمینا کاله
اسپرینگ رول مرغ و پنیر 480 گرمی پمینا کاله
20,200تومان
افزودن به سبد خرید
کتف و بال زعفرانی 800 گرم ب.آ
کتف و بال زعفرانی 800 گرم ب.آ
23,600 تومان
22,200تومان
افزودن به سبد خرید
شنیسل ران مرغ 420 گرم پمینا کاله
شنیسل ران مرغ 420 گرم پمینا کاله
22,500تومان
افزودن به سبد خرید
شامی کباب گوشت 55 درصد 450 گرم ب.آ
شامی کباب گوشت 55 درصد 450 گرم ب.آ
24,900 تومان
23,400تومان
افزودن به سبد خرید
کتف و بال زعفرانی 800 گرم پمینا کاله
کتف و بال زعفرانی 800 گرم پمینا کاله
23,500تومان
افزودن به سبد خرید
کراکت مرغ و پنیر 390 گرمی پمینا کاله
کراکت مرغ و پنیر 390 گرمی پمینا کاله
24,500تومان
افزودن به سبد خرید
کتلت گوشت 40 درصد 450 گرم ب.آ
کتلت گوشت 40 درصد 450 گرم ب.آ
26,200 تومان
24,700تومان
افزودن به سبد خرید
برگر مرغ 70 درصد 450 گرم ب.آ
برگر مرغ 70 درصد 450 گرم ب.آ
26,300 تومان
24,800تومان
افزودن به سبد خرید
پولنتا 360 گرم ب.آ
پولنتا 360 گرم ب.آ
27,200 تومان
25,600تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ 70 درصد گوشت 450 گرم ب.آ
ناگت مرغ 70 درصد گوشت 450 گرم ب.آ
27,300 تومان
25,700تومان
افزودن به سبد خرید
همبرگر ممتاز 60 درصد گوشت 5 عددی گوشتیران
همبرگر ممتاز 60 درصد گوشت 5 عددی گوشتیران
29,050 تومان
26,100تومان
افزودن به سبد خرید
فیله مرغ سوخاری 350 گرم ب.آ
فیله مرغ سوخاری 350 گرم ب.آ
28,200 تومان
26,500تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا مخلوط 1 عددی 350 گرم پمینا کاله
پیتزا مخلوط 1 عددی 350 گرم پمینا کاله
26,900تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا پپرونی 290 گرم پمینا کاله
پیتزا پپرونی 290 گرم پمینا کاله
26,900تومان
افزودن به سبد خرید