حذف همه
سبزی سوپ 400 گرم فرادیس
سبزی سوپ 400 گرم فرادیس
3,400تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی قورمه 400 گرم فرادیس
سبزی قورمه 400 گرم فرادیس
3,800تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی آش 400 گرم فرادیس
سبزی آش 400 گرم فرادیس
3,800تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی پلویی 400 گرم فرادیس
سبزی پلویی 400 گرم فرادیس
3,800تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی کوکو 400 گرم فرادیس
سبزی کوکو 400 گرم فرادیس
3,800تومان
افزودن به سبد خرید
کرفس 400 گرم فرادیس
کرفس 400 گرم فرادیس
4,200تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا سبز 400 گرم فرادیس
لوبیا سبز 400 گرم فرادیس
6,700تومان
افزودن به سبد خرید
شوید منجمد 400 گرم پمینا کاله
شوید منجمد 400 گرم پمینا کاله
8,800 تومان
6,800تومان
افزودن به سبد خرید
اسفناج منجمد 400 گرم پمینا کاله
اسفناج منجمد 400 گرم پمینا کاله
9,800 تومان
8,100تومان
افزودن به سبد خرید
مخلوط سبزیجات 400 گرم فرادیس
مخلوط سبزیجات 400 گرم فرادیس
9,300تومان
افزودن به سبد خرید
توت فرنگی منجمد 400 گرم پمینا کاله
توت فرنگی منجمد 400 گرم پمینا کاله
10,700 تومان
9,800تومان
افزودن به سبد خرید
ذرت شیرین 400 گرم فرادیس
ذرت شیرین 400 گرم فرادیس
10,000تومان
افزودن به سبد خرید
دانه های ذرت شیرین 400 گرم پمینا کاله
دانه های ذرت شیرین 400 گرم پمینا کاله
12,500 تومان
12,000تومان
افزودن به سبد خرید
نخود سبز 400 گرم فرادیس
نخود سبز 400 گرم فرادیس
12,000تومان
افزودن به سبد خرید
نخود سبز منجمد 400 گرم پمینا کاله
نخود سبز منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500 تومان
12,300تومان
افزودن به سبد خرید
باقلا سبز 400 گرم فرادیس
باقلا سبز 400 گرم فرادیس
12,300تومان
افزودن به سبد خرید
سیب زمینی نیمه آماده 700 گرم مارین
سیب زمینی نیمه آماده 700 گرم مارین
17,500 تومان
15,500تومان
افزودن به سبد خرید
آلبالو منجمد 400 گرم پمینا کاله
آلبالو منجمد 400 گرم پمینا کاله
17,000 تومان
15,500تومان
افزودن به سبد خرید
سیب زمینی منجمد 750 گرم ب.آ
سیب زمینی منجمد 750 گرم ب.آ
17,800 تومان
17,200تومان
افزودن به سبد خرید