حذف همه
سبزی کوکو 400 گرم فرادیس
سبزی کوکو 400 گرم فرادیس
3,800تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی قورمه 400 گرم فرادیس
سبزی قورمه 400 گرم فرادیس
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی آش 400 گرم فرادیس
سبزی آش 400 گرم فرادیس
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی پلویی 400 گرم فرادیس
سبزی پلویی 400 گرم فرادیس
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
کرفس 400 گرم فرادیس
کرفس 400 گرم فرادیس
4,800تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی سوپ 400 گرم فرادیس
سبزی سوپ 400 گرم فرادیس
5,400تومان
افزودن به سبد خرید
شوید منجمد 400 گرم پمینا کاله
شوید منجمد 400 گرم پمینا کاله
8,800 تومان
6,800تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا سبز 400 گرم فرادیس
لوبیا سبز 400 گرم فرادیس
6,900تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی سوپ منجمد 400 گرم پمینا کاله
سبزی سوپ منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500 تومان
8,500تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی پلو منجمد 400 گرم پمینا کاله
سبزی پلو منجمد 400 گرم پمینا کاله
9,500 تومان
8,700تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی کوکو منجمد 400 گرم پمینا کاله
سبزی کوکو منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500 تومان
8,900تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی قلیه ماهی کاله
سبزی قلیه ماهی کاله
9,800 تومان
8,900تومان
افزودن به سبد خرید
مخلوط سبزیجات 400 گرم فرادیس
مخلوط سبزیجات 400 گرم فرادیس
9,300تومان
افزودن به سبد خرید
توت فرنگی منجمد 400 گرم پمینا کاله
توت فرنگی منجمد 400 گرم پمینا کاله
10,700 تومان
9,800تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی آش منجمد 400 گرم پمینا کاله
سبزی آش منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500 تومان
10,000تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی قورمه منجمد 400 گرم پمینا کاله
سبزی قورمه منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500 تومان
10,000تومان
افزودن به سبد خرید
نخود سبز 400 گرم فرادیس
نخود سبز 400 گرم فرادیس
12,000تومان
افزودن به سبد خرید
مخلوط سبزیجات منجمد 400 گرم پمینا کاله
مخلوط سبزیجات منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا سبز منجمد 400 گرم پمینا کاله
لوبیا سبز منجمد 400 گرم پمینا کاله
13,500تومان
افزودن به سبد خرید
ذرت شیرین 400 گرم فرادیس
ذرت شیرین 400 گرم فرادیس
14,400تومان
افزودن به سبد خرید
باقلا سبز 400 گرم فرادیس
باقلا سبز 400 گرم فرادیس
14,800تومان
افزودن به سبد خرید
دانه های ذرت شیرین 400 گرم پمینا کاله
دانه های ذرت شیرین 400 گرم پمینا کاله
16,500 تومان
15,200تومان
افزودن به سبد خرید
آلبالو منجمد 400 گرم پمینا کاله
آلبالو منجمد 400 گرم پمینا کاله
17,000 تومان
15,500تومان
افزودن به سبد خرید
لپه باقلا سبز 400 گرم پمینا کاله
لپه باقلا سبز 400 گرم پمینا کاله
16,500تومان
افزودن به سبد خرید
سیب زمینی منجمد 750 گرم ب.آ
سیب زمینی منجمد 750 گرم ب.آ
17,800 تومان
17,200تومان
افزودن به سبد خرید
نخود سبز منجمد 400 گرم پمینا کاله
نخود سبز منجمد 400 گرم پمینا کاله
19,500 تومان
19,000تومان
افزودن به سبد خرید
پک 4 عددی سبزیجات منجمد کاله
پک 4 عددی سبزیجات منجمد کاله
45,500 تومان
44,000تومان
افزودن به سبد خرید
سیب زمینی خلال 2/5 ک مارین
سیب زمینی خلال 2/5 ک مارین
67,000 تومان
50,000تومان
افزودن به سبد خرید