حذف همه
سبزی پلویی 400 گرم فرادیس
سبزی پلویی 400 گرم فرادیس
6,600تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی سوپ 400 گرم فرادیس
سبزی سوپ 400 گرم فرادیس
6,900تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی پلو منجمد 400 گرم پمینا کاله
سبزی پلو منجمد 400 گرم پمینا کاله
9,500 تومان
8,700تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی سوپ منجمد 400 گرم پمینا کاله
سبزی سوپ منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500 تومان
11,200تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی قلیه ماهی کاله
سبزی قلیه ماهی کاله
12,500 تومان
11,200تومان
افزودن به سبد خرید
شوید منجمد 400 گرم پمینا کاله
شوید منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500 تومان
11,500تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی کوکو منجمد 400 گرم پمینا کاله
سبزی کوکو منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500 تومان
12,000تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی آش منجمد 400 گرم پمینا کاله
سبزی آش منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی قورمه منجمد 400 گرم پمینا کاله
سبزی قورمه منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا سبز منجمد 400 گرم پمینا کاله
لوبیا سبز منجمد 400 گرم پمینا کاله
13,500تومان
افزودن به سبد خرید
توت فرنگی منجمد 400 گرم پمینا کاله
توت فرنگی منجمد 400 گرم پمینا کاله
17,500 تومان
16,000تومان
افزودن به سبد خرید
آلبالو منجمد 400 گرم پمینا کاله
آلبالو منجمد 400 گرم پمینا کاله
17,000 تومان
16,000تومان
افزودن به سبد خرید
مخلوط سبزیجات منجمد 400 گرم پمینا کاله
مخلوط سبزیجات منجمد 400 گرم پمینا کاله
17,500تومان
افزودن به سبد خرید
نخود سبز منجمد 400 گرم پمینا کاله
نخود سبز منجمد 400 گرم پمینا کاله
21,500 تومان
20,500تومان
افزودن به سبد خرید
دانه های ذرت شیرین 400 گرم پمینا کاله
دانه های ذرت شیرین 400 گرم پمینا کاله
22,500تومان
افزودن به سبد خرید
لپه باقلا سبز 400 گرم پمینا کاله
لپه باقلا سبز 400 گرم پمینا کاله
34,500 تومان
33,300تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی قورمه سرخ شده 500 گرم فارسی
سبزی قورمه سرخ شده 500 گرم فارسی
57,000 تومان
48,000تومان
افزودن به سبد خرید