حذف همه
چیپس ساده نمکی موج دار 60 گرم مزمز
چیپس ساده نمکی موج دار 60 گرم مزمز
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
کتل چیپس نمک دریایی 60 گرم چی‌توز
کتل چیپس نمک دریایی 60 گرم چی‌توز
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس سرکه نمکی 60 گرم چی توز
چیپس سرکه نمکی 60 گرم چی توز
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس کچاپ 60 گرم مزمز
چیپس کچاپ 60 گرم مزمز
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس پیتزایی 65 گرم مزمز
چیپس پیتزایی 65 گرم مزمز
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس ماست و ریحان 60 گرم مزمز
چیپس ماست و ریحان 60 گرم مزمز
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس ساده نمکی 60 گرم مزمز
چیپس ساده نمکی 60 گرم مزمز
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
مزه چیپس چیلی 60 گرم مزمز
مزه چیپس چیلی 60 گرم مزمز
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
مزه چیپس سرکه ای بالزامیک 70 گرم مزمز
مزه چیپس سرکه ای بالزامیک 70 گرم مزمز
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس لیمویی 60 گرم مزمز
چیپس لیمویی 60 گرم مزمز
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس سرکه نمکی 60 گرم مزمز
چیپس سرکه نمکی 60 گرم مزمز
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس فلفلی 60 گرم مزمز
چیپس فلفلی 60 گرم مزمز
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس پیاز جعفری 60 گرم مزمز
چیپس پیاز جعفری 60 گرم مزمز
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس پیاز جعفری 60 گرم چی توز
چیپس پیاز جعفری 60 گرم چی توز
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس ساده نمکی 60 گرم چی توز
چیپس ساده نمکی 60 گرم چی توز
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس ماست موسیر 60 گرم مزمز
چیپس ماست موسیر 60 گرم مزمز
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
کتل چیپس با طعم سرکه بالزامیک چی توز
کتل چیپس با طعم سرکه بالزامیک چی توز
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس کچاپ 60 گرم چی توز
چیپس کچاپ 60 گرم چی توز
5,000 تومان
4,600تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس لیمویی 60 گرم چی توز
چیپس لیمویی 60 گرم چی توز
5,000 تومان
4,600تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس با طعم پنیر فرانسوی 60 گرم چی توز
چیپس با طعم پنیر فرانسوی 60 گرم چی توز
5,000 تومان
4,600تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس فلفلی 60 گرم چی توز
چیپس فلفلی 60 گرم چی توز
5,000 تومان
4,900تومان
افزودن به سبد خرید
مزه چیپس ساده نمکی 70 گرم مزمز
مزه چیپس ساده نمکی 70 گرم مزمز
5,000تومان
افزودن به سبد خرید
مزه چیپس پنیر دودی 60 گرم مزمز
مزه چیپس پنیر دودی 60 گرم مزمز
5,000تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس خلالی ساده 65 گرم مزمز
چیپس خلالی ساده 65 گرم مزمز
6,000 تومان
5,600تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس با طعم فلفلی 65 گرم پوتا
چیپس با طعم فلفلی 65 گرم پوتا
7,000 تومان
6,800تومان
افزودن به سبد خرید
چی توز سوپر چیپس ساده
چی توز سوپر چیپس ساده
8,000 تومان
7,000تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس خلال متوسط 180 گرم مزمز
چیپس خلال متوسط 180 گرم مزمز
12,000 تومان
11,200تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس فلفل سیاه دل مزه 180 گرم مزمز
چیپس فلفل سیاه دل مزه 180 گرم مزمز
15,000 تومان
14,800تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس دل مزه با طعم نمکی مزمز
چیپس دل مزه با طعم نمکی مزمز
15,000 تومان
14,800تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس دل مزه با طعم موسیر مزمز
چیپس دل مزه با طعم موسیر مزمز
15,000 تومان
14,800تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس سوپر خانواده 230 گرم مزمز
چیپس سوپر خانواده 230 گرم مزمز
18,000 تومان
17,500تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس ماست موسیر 100 گرم پوتا
چیپس ماست موسیر 100 گرم پوتا
25,000 تومان
23,300تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس پنیری 100 گرم پوتا
چیپس پنیری 100 گرم پوتا
25,000 تومان
23,300تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس فلفلی 100 گرم پوتا
چیپس فلفلی 100 گرم پوتا
25,000 تومان
23,300تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس کچاپ 100 گرم پوتا
چیپس کچاپ 100 گرم پوتا
25,000 تومان
23,500تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس ساده 100 گرم پوتا
چیپس ساده 100 گرم پوتا
25,000 تومان
23,500تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس ساده نمکی الفانت خانواده 450 گرم مزمز
چیپس ساده نمکی الفانت خانواده 450 گرم مزمز
33,000 تومان
30,600تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس اورجینال 165 گرم پرینگلز
چیپس اورجینال 165 گرم پرینگلز
54,000تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس پنیری پرینگلز
چیپس پنیری پرینگلز
54,000تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس تند و آتشین 165 گرم پرینگلز
چیپس تند و آتشین 165 گرم پرینگلز
54,000تومان
افزودن به سبد خرید