حذف همه
کنسرو خورشت سبزی بدون گوشت 285 گرم هانی
کنسرو خورشت سبزی بدون گوشت 285 گرم هانی
14,500تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو آش جو آماده 480 گرم دلپذیر
کنسرو آش جو آماده 480 گرم دلپذیر
17,500تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو آش دوغ آماده 480 گرم دلپذیر
کنسرو آش دوغ آماده 480 گرم دلپذیر
17,500تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو برنج زعفرانی 300 گرم چیکا
کنسرو برنج زعفرانی 300 گرم چیکا
19,500 تومان
18,500تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو آش رشته آماده 480 گرم دلپذیر
کنسرو آش رشته آماده 480 گرم دلپذیر
18,500تومان
افزودن به سبد خرید
خوراک لوبیا چیتی با قارچ آماده چیکا
خوراک لوبیا چیتی با قارچ آماده چیکا
20,000 تومان
19,000تومان
افزودن به سبد خرید
کشک و بادمجان 250 گرم گیلانی
کشک و بادمجان 250 گرم گیلانی
20,000 تومان
19,000تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خوراک مرغ 250 گرم برتر
کنسرو خوراک مرغ 250 گرم برتر
21,900 تومان
19,200تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خورش قورمه سبزی برتر
کنسرو خورش قورمه سبزی برتر
26,500 تومان
23,200تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خورشت فسنجان با گوشت مرغ 180 گرم چیکا
کنسرو خورشت فسنجان با گوشت مرغ 180 گرم چیکا
25,000 تومان
24,500تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو قرمه ماهی تون 230 گرم تحفه
کنسرو قرمه ماهی تون 230 گرم تحفه
24,500تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو قیمه ماهی تون 230 گرم تحفه
کنسرو قیمه ماهی تون 230 گرم تحفه
24,500تومان
افزودن به سبد خرید
خورش قیمه سیب زمینی 250 گرم گیلانی
خورش قیمه سیب زمینی 250 گرم گیلانی
27,000 تومان
24,500تومان
افزودن به سبد خرید
خورش قرمه سبزی 250 گرم گیلانی
خورش قرمه سبزی 250 گرم گیلانی
27,000 تومان
24,500تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خوراک تاس کباب 285 گرم چیکا
کنسرو خوراک تاس کباب 285 گرم چیکا
27,500 تومان
25,000تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو بیف استراگانف 180 گرم چیکا
کنسرو بیف استراگانف 180 گرم چیکا
25,500تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خورشت قیمه برتر
کنسرو خورشت قیمه برتر
26,500تومان
افزودن به سبد خرید
جوجه کباب 250 گرم گیلانی
جوجه کباب 250 گرم گیلانی
28,900 تومان
27,800تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خورشت قیمه بادمجان 250 گرم برتر
کنسرو خورشت قیمه بادمجان 250 گرم برتر
31,900 تومان
28,000تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خورشت قیمه با گوشت 285 گرم چیکا
کنسرو خورشت قیمه با گوشت 285 گرم چیکا
31,000 تومان
30,000تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خورشت کرفس با گوشت 285 گرم چیکا
کنسرو خورشت کرفس با گوشت 285 گرم چیکا
31,000 تومان
30,500تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خورشت قورمه سبزی 285 گرم چیکا
کنسرو خورشت قورمه سبزی 285 گرم چیکا
32,000 تومان
31,000تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خورشت فسنجان با گوشت مرغ 285 گرم چیکا
کنسرو خورشت فسنجان با گوشت مرغ 285 گرم چیکا
36,000 تومان
35,400تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خورشت قیمه بادمجان 285 گرم هانی
کنسرو خورشت قیمه بادمجان 285 گرم هانی
37,000تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خورشت بامیه 285 گرم هانی
کنسرو خورشت بامیه 285 گرم هانی
38,000تومان
افزودن به سبد خرید