حذف همه
کنسرو کشک بادمجان 482 گرم دلپذیر
کنسرو کشک بادمجان 482 گرم دلپذیر
9,000تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خوراک بادمجان 380 گرم تک
کنسرو خوراک بادمجان 380 گرم تک
12,400 تومان
10,500تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خوراک بادمجان 410 گرم دلپذیر
کنسرو خوراک بادمجان 410 گرم دلپذیر
11,000تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو میرزا قاسمی دلپذیر
کنسرو میرزا قاسمی دلپذیر
11,500تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خورشت قیمه با گوشت 180 گرم چیکا
کنسرو خورشت قیمه با گوشت 180 گرم چیکا
15,500 تومان
14,900تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو برنج زعفرانی 300 گرم چیکا
کنسرو برنج زعفرانی 300 گرم چیکا
16,000 تومان
15,000تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو باقلا قاتق دلپذیر
کنسرو باقلا قاتق دلپذیر
15,000تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خوراک جوجه چینی 300 گرم چیکا
کنسرو خوراک جوجه چینی 300 گرم چیکا
16,000 تومان
15,200تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خورشت فسنجان با گوشت مرغ 180 گرم چیکا
کنسرو خورشت فسنجان با گوشت مرغ 180 گرم چیکا
16,000 تومان
15,700تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو قرمه ماهی تن 230 گرم تحفه
کنسرو قرمه ماهی تن 230 گرم تحفه
16,500تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو قیمه ماهی تن 230 گرم تحفه
کنسرو قیمه ماهی تن 230 گرم تحفه
16,500تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خورشت قورمه سبزی 180 گرم چیکا
کنسرو خورشت قورمه سبزی 180 گرم چیکا
17,500 تومان
16,800تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو جوجه کباب 175 گرم هانی
کنسرو جوجه کباب 175 گرم هانی
17,000تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خوراک مرغ 285 گرم چیکا
کنسرو خوراک مرغ 285 گرم چیکا
18,000 تومان
17,200تومان
افزودن به سبد خرید
خوراک مرغ هانی
خوراک مرغ هانی
19,000تومان
افزودن به سبد خرید
کشک و بادمجان 250 گرم گیلانی
کشک و بادمجان 250 گرم گیلانی
20,000 تومان
19,000تومان
افزودن به سبد خرید
میرزا قاسمی 250 گرم گیلانی
میرزا قاسمی 250 گرم گیلانی
20,000 تومان
19,000تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو جوجه کباب 220 گرم چیکا
کنسرو جوجه کباب 220 گرم چیکا
22,000 تومان
21,600تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خورشت قیمه با گوشت 285 گرم چیکا
کنسرو خورشت قیمه با گوشت 285 گرم چیکا
23,000 تومان
21,900تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خورشت کرفس با گوشت 285 گرم چیکا
کنسرو خورشت کرفس با گوشت 285 گرم چیکا
23,000 تومان
21,900تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو شوید پلو با تکه های گوشت 300 گرم چیکا
کنسرو شوید پلو با تکه های گوشت 300 گرم چیکا
24,000تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خورشت قورمه سبزی 285 گرم چیکا
کنسرو خورشت قورمه سبزی 285 گرم چیکا
25,000 تومان
24,600تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خوراک تاس کباب 285 گرم چیکا
کنسرو خوراک تاس کباب 285 گرم چیکا
27,500 تومان
25,000تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو بیف استراگانف 180 گرم چیکا
کنسرو بیف استراگانف 180 گرم چیکا
25,500تومان
افزودن به سبد خرید
خورش کرفس  250 گرم گیلانی
خورش کرفس 250 گرم گیلانی
27,000 تومان
25,900تومان
افزودن به سبد خرید
خورش قیمه سیب زمینی 250 گرم گیلانی
خورش قیمه سیب زمینی 250 گرم گیلانی
27,000 تومان
25,900تومان
افزودن به سبد خرید
جوجه کباب 250 گرم گیلانی
جوجه کباب 250 گرم گیلانی
28,900 تومان
27,800تومان
افزودن به سبد خرید
خورش آلو اسفناج 250 گرم گیلانی
خورش آلو اسفناج 250 گرم گیلانی
29,000 تومان
27,800تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خورشت فسنجان با گوشت مرغ 285 گرم چیکا
کنسرو خورشت فسنجان با گوشت مرغ 285 گرم چیکا
29,500 تومان
28,000تومان
افزودن به سبد خرید
خورش فسنجان 250 گرم گیلانی
خورش فسنجان 250 گرم گیلانی
34,000 تومان
32,600تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو استیک گوشت 250 گرم چیکا
کنسرو استیک گوشت 250 گرم چیکا
47,000تومان
افزودن به سبد خرید