حذف همه
حلوارده شکری ساده 50 گرم موسوی
حلوارده شکری ساده 50 گرم موسوی
2,900تومان
افزودن به سبد خرید
حلوارده شکری ساده 100 گرم موسوی
حلوارده شکری ساده 100 گرم موسوی
5,500تومان
افزودن به سبد خرید
دسر سوهان 100 گرم ساعدی نیا
دسر سوهان 100 گرم ساعدی نیا
10,500تومان
افزودن به سبد خرید
سوهان حلوایی با مغز پسته 250 گرم ساعدی نیا
سوهان حلوایی با مغز پسته 250 گرم ساعدی نیا
19,500تومان
افزودن به سبد خرید
دسر سوهان 200 گرم ساعدی نیا
دسر سوهان 200 گرم ساعدی نیا
19,600تومان
افزودن به سبد خرید
سوهان گز حبه ای پسته و بادام 230گرم ساعدی نیا
سوهان گز حبه ای پسته و بادام 230گرم ساعدی نیا
30,300تومان
افزودن به سبد خرید
سوهان حبه ای با مغز پسته 235 گرم ساعدی نیا
سوهان حبه ای با مغز پسته 235 گرم ساعدی نیا
41,400تومان
افزودن به سبد خرید
گز 18% لقمه پسته و بادام کرمانی
گز 18% لقمه پسته و بادام کرمانی
48,900تومان
افزودن به سبد خرید
سوهان گل با مغز پسته و بادام 500 گرم ساعدی نیا
سوهان گل با مغز پسته و بادام 500 گرم ساعدی نیا
56,000تومان
افزودن به سبد خرید
سوهان لقمه ای با مغز پسته  505 گرم ساعدی نیا
سوهان لقمه ای با مغز پسته 505 گرم ساعدی نیا
56,000تومان
افزودن به سبد خرید
گز 18% لقمه پسته کرمانی
گز 18% لقمه پسته کرمانی
58,700تومان
افزودن به سبد خرید
گز 28% لقمه مخلوط پسته و بادام  کرمانی
گز 28% لقمه مخلوط پسته و بادام کرمانی
62,000تومان
افزودن به سبد خرید
گز 28% آردی کرمانی
گز 28% آردی کرمانی
66,500تومان
افزودن به سبد خرید
گز لقمه ای 28 درصد مغز پسته کرمانی
گز لقمه ای 28 درصد مغز پسته کرمانی
66,500تومان
افزودن به سبد خرید
سوهان دو سر پرس میکس ساعدی نیا
سوهان دو سر پرس میکس ساعدی نیا
67,800تومان
افزودن به سبد خرید
گز 38% لقمه پسته کرمانی
گز 38% لقمه پسته کرمانی
86,300تومان
افزودن به سبد خرید
گز 38% پسته آردی کرمانی
گز 38% پسته آردی کرمانی
86,300تومان
افزودن به سبد خرید
سوهان نازک با مغز پسته و بادام 500 گرم ساعدی نیا
سوهان نازک با مغز پسته و بادام 500 گرم ساعدی نیا
93,000تومان
افزودن به سبد خرید
گز 42 درصد فوق ممتاز ویژه کرمانی
گز 42 درصد فوق ممتاز ویژه کرمانی
97,700تومان
افزودن به سبد خرید
گز مخلوط 28% فله
گز مخلوط 28% فله
124,000تومان
افزودن به سبد خرید
گز لقمه 28 درصد پسته فله
گز لقمه 28 درصد پسته فله
133,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید