حذف همه
شیرینی مغزدار وافل کاراملی سوربن کاله
شیرینی مغزدار وافل کاراملی سوربن کاله
2,000تومان
افزودن به سبد خرید
نان تارت گرد و قلبی
نان تارت گرد و قلبی
7,500تومان
افزودن به سبد خرید
فینگر دلجو
فینگر دلجو
9,500تومان
افزودن به سبد خرید
پشمک زعفـرانی 350 گرمی حاج عبدالله
پشمک زعفـرانی 350 گرمی حاج عبدالله
16,000تومان
افزودن به سبد خرید
پشمک سنتی
پشمک سنتی
17,600تومان
افزودن به سبد خرید
پشمک لقمه ای وانیلی 350 گرم حاج عبدالله
پشمک لقمه ای وانیلی 350 گرم حاج عبدالله
22,000 تومان
19,400تومان
افزودن به سبد خرید
پشمک لقمه ای زعفرانی 350 گرم حاج عبدالله
پشمک لقمه ای زعفرانی 350 گرم حاج عبدالله
22,000 تومان
20,300تومان
افزودن به سبد خرید
ژله فرم دار هیوا
ژله فرم دار هیوا
23,500 تومان
23,000تومان
افزودن به سبد خرید
نان برنجی
نان برنجی
24,200تومان
افزودن به سبد خرید
باقلوا مخلوط 490 گرم شیرینی سنتی یزد
باقلوا مخلوط 490 گرم شیرینی سنتی یزد
49,800تومان
افزودن به سبد خرید