حذف همه
پشمک کاکائویی 180گرم حاج عبدالله
پشمک کاکائویی 180گرم حاج عبدالله
12,000 تومان
10,600تومان
افزودن به سبد خرید
پشمک زعفرانی 180گرم حاج عبدالله
پشمک زعفرانی 180گرم حاج عبدالله
13,000 تومان
11,500تومان
افزودن به سبد خرید
پشمک کاکائویی 350 گرم حاج عبدالله
پشمک کاکائویی 350 گرم حاج عبدالله
19,000 تومان
16,800تومان
افزودن به سبد خرید
پشمک سنتی
پشمک سنتی
25,300تومان
افزودن به سبد خرید
سوهان عسلی کنجدی شوکوتام
سوهان عسلی کنجدی شوکوتام
30,000تومان
افزودن به سبد خرید
نان برنجی
نان برنجی
32,500تومان
افزودن به سبد خرید
قطاب 570 گرم شیرینی سنتی یزد
قطاب 570 گرم شیرینی سنتی یزد
48,800تومان
افزودن به سبد خرید
باسلوق محلی با شیره
باسلوق محلی با شیره
63,500تومان
افزودن به سبد خرید
باقلوا 490 گرم شیرینی سنتی یزد
باقلوا 490 گرم شیرینی سنتی یزد
64,900تومان
افزودن به سبد خرید
شیرینی مخلوط سنتی
شیرینی مخلوط سنتی
69,500تومان
افزودن به سبد خرید