حذف همه
شیرینی مغزدار وافل کاراملی سوربن کاله
شیرینی مغزدار وافل کاراملی سوربن کاله
2,000تومان
افزودن به سبد خرید
پشمک وانیلی 180گرم حاج عبدالله
پشمک وانیلی 180گرم حاج عبدالله
6,000 تومان
5,600تومان
افزودن به سبد خرید
پشمک کاکائویی 180گرم حاج عبدالله
پشمک کاکائویی 180گرم حاج عبدالله
7,000 تومان
6,500تومان
افزودن به سبد خرید
پشمک زعفرانی 180گرم حاج عبدالله
پشمک زعفرانی 180گرم حاج عبدالله
8,000 تومان
7,400تومان
افزودن به سبد خرید
پشمک وانیلی 350 گرم حاج عبدالله
پشمک وانیلی 350 گرم حاج عبدالله
10,000 تومان
9,300تومان
افزودن به سبد خرید
پشمک کاکائویی 350 گرم حاج عبدالله
پشمک کاکائویی 350 گرم حاج عبدالله
12,000 تومان
11,200تومان
افزودن به سبد خرید
پشمک زعفـرانی 350 گرمی حاج عبدالله
پشمک زعفـرانی 350 گرمی حاج عبدالله
13,000 تومان
12,000تومان
افزودن به سبد خرید
پشمک سنتی
پشمک سنتی
13,200تومان
افزودن به سبد خرید
شیرینی گردویی 210 گرم خجسته
شیرینی گردویی 210 گرم خجسته
18,500 تومان
16,200تومان
افزودن به سبد خرید
نان برنجی
نان برنجی
16,200تومان
افزودن به سبد خرید
پشمک لقمه ای وانیلی 350 گرم حاج عبدالله
پشمک لقمه ای وانیلی 350 گرم حاج عبدالله
18,000 تومان
17,000تومان
افزودن به سبد خرید
ژله نارگیلی هیوا
ژله نارگیلی هیوا
20,000 تومان
19,600تومان
افزودن به سبد خرید
پشمک لقمه ای کاکائویی 350 گرم حاج عبدالله
پشمک لقمه ای کاکائویی 350 گرم حاج عبدالله
21,000 تومان
19,600تومان
افزودن به سبد خرید
پشمک لقمه ای زعفرانی 350 گرم حاج عبدالله
پشمک لقمه ای زعفرانی 350 گرم حاج عبدالله
22,000 تومان
20,500تومان
افزودن به سبد خرید
ژله فرم دار هیوا
ژله فرم دار هیوا
23,500 تومان
23,000تومان
افزودن به سبد خرید
شیرینی نخودچی اعلا
شیرینی نخودچی اعلا
25,000تومان
افزودن به سبد خرید
باسلوق فله
باسلوق فله
32,000تومان
افزودن به سبد خرید
شیرینی مخلوط سنتی
شیرینی مخلوط سنتی
33,000تومان
افزودن به سبد خرید
لوکوم با مغز پسته
لوکوم با مغز پسته
53,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید