حذف همه
نان نیمه آماده پیتزا مینی 270 گرم فرنان
نان نیمه آماده پیتزا مینی 270 گرم فرنان
6,800 تومان
5,700تومان
افزودن به سبد خرید
آرد ذرت جعبه ای گلها
آرد ذرت جعبه ای گلها
7,500 تومان
6,900تومان
افزودن به سبد خرید
آرد نخودچی 200 گرم ترخینه
آرد نخودچی 200 گرم ترخینه
6,990تومان
افزودن به سبد خرید
نان نیمه آماده پیتزا بزرگ 470 گرم فرنان
نان نیمه آماده پیتزا بزرگ 470 گرم فرنان
9,900 تومان
7,200تومان
افزودن به سبد خرید
آرد نخودچی 100 گرم گلها
آرد نخودچی 100 گرم گلها
8,050 تومان
7,300تومان
افزودن به سبد خرید
آرد برنج 120 گرم گلها
آرد برنج 120 گرم گلها
8,200 تومان
7,600تومان
افزودن به سبد خرید
آرد سویا 200 گرم برتر
آرد سویا 200 گرم برتر
8,500 تومان
7,750تومان
افزودن به سبد خرید
آرد ذرت 300 گرم ترخینه
آرد ذرت 300 گرم ترخینه
7,950تومان
افزودن به سبد خرید
خمیر پیراشکی خمیرآوران
خمیر پیراشکی خمیرآوران
11,500 تومان
9,000تومان
افزودن به سبد خرید
آرد نول (گندم) 700 گرم ترخینه
آرد نول (گندم) 700 گرم ترخینه
9,150تومان
افزودن به سبد خرید
آرد برنج 200 گرم ترخینه
آرد برنج 200 گرم ترخینه
9,350تومان
افزودن به سبد خرید
نان پیتزا فریز شده 4 عددی نان سحر
نان پیتزا فریز شده 4 عددی نان سحر
9,500تومان
افزودن به سبد خرید
آرد ثعلب 150 گرم
آرد ثعلب 150 گرم
9,500تومان
افزودن به سبد خرید
خمیر پیتزا نیمه آماده 4+1 عددی پمینا کاله
خمیر پیتزا نیمه آماده 4+1 عددی پمینا کاله
10,900 تومان
10,200تومان
افزودن به سبد خرید
خمیر پیراشکی منجمد 15 عددی 500 گرم پمینا
خمیر پیراشکی منجمد 15 عددی 500 گرم پمینا
11,900 تومان
10,700تومان
افزودن به سبد خرید
پودر کتلت گیاهی 120 گرم گلها
پودر کتلت گیاهی 120 گرم گلها
11,800 تومان
10,700تومان
افزودن به سبد خرید
نان پیتزا نیمه آماده 4 عددی 440 گرم ب.آ
نان پیتزا نیمه آماده 4 عددی 440 گرم ب.آ
10,800تومان
افزودن به سبد خرید
آرد سیب زمینی 200 گرم برتر
آرد سیب زمینی 200 گرم برتر
12,500 تومان
11,400تومان
افزودن به سبد خرید
پودر جوانه گندم 200 گرم گلها
پودر جوانه گندم 200 گرم گلها
12,900 تومان
11,800تومان
افزودن به سبد خرید
آرد سفید گندم ( سه صفر ) 900 گرم گلستان
آرد سفید گندم ( سه صفر ) 900 گرم گلستان
12,900 تومان
12,500تومان
افزودن به سبد خرید
نان نیمه آماده مخصوص سمبوسه یوفکا 300 گرم فرنان
نان نیمه آماده مخصوص سمبوسه یوفکا 300 گرم فرنان
14,000 تومان
12,600تومان
افزودن به سبد خرید
آرد جو دوسر 200 گرم اُ.آ.ب
آرد جو دوسر 200 گرم اُ.آ.ب
15,500 تومان
14,000تومان
افزودن به سبد خرید
نان نیمه آماده یوفکا مستطیلی 350 گرم فرنان
نان نیمه آماده یوفکا مستطیلی 350 گرم فرنان
16,000 تومان
15,000تومان
افزودن به سبد خرید
قرص مایه پنیر 100 عددی آنزیمکس
قرص مایه پنیر 100 عددی آنزیمکس
41,000تومان
افزودن به سبد خرید
خمیر مایه خشک فعال 125 گرم ساف لوور
خمیر مایه خشک فعال 125 گرم ساف لوور
101,000تومان
افزودن به سبد خرید