حذف همه
آرد 500گ تک
آرد 500گ تک
5,590 تومان
5,500تومان
افزودن به سبد خرید
خمیر مایه ناب مایه
خمیر مایه ناب مایه
5,600تومان
افزودن به سبد خرید
آرد نشاسته گندم 120 گرم گلها
آرد نشاسته گندم 120 گرم گلها
6,450 تومان
5,800تومان
افزودن به سبد خرید
نان نیمه آماده پیتزا مینی 270 گرم فرنان
نان نیمه آماده پیتزا مینی 270 گرم فرنان
7,900 تومان
6,500تومان
افزودن به سبد خرید
آرد سفید 500گرم زر ماکارون
آرد سفید 500گرم زر ماکارون
6,900 تومان
6,700تومان
افزودن به سبد خرید
آرد ذرت جعبه ای گلها
آرد ذرت جعبه ای گلها
7,500 تومان
6,900تومان
افزودن به سبد خرید
آرد سویا 200 گرم برتر
آرد سویا 200 گرم برتر
8,500 تومان
7,500تومان
افزودن به سبد خرید
آرد برنج 120 گرم گلها
آرد برنج 120 گرم گلها
8,200 تومان
7,600تومان
افزودن به سبد خرید
نان نیمه آماده پیتزا بزرگ 470 گرم فرنان
نان نیمه آماده پیتزا بزرگ 470 گرم فرنان
9,900 تومان
7,900تومان
افزودن به سبد خرید
آرد ذرت 300 گرم ترخینه
آرد ذرت 300 گرم ترخینه
7,950تومان
افزودن به سبد خرید
آرد نخودچی 100 گرم گلها
آرد نخودچی 100 گرم گلها
8,500 تومان
8,050تومان
افزودن به سبد خرید
آرد نخودچی 200 گرم ترخینه
آرد نخودچی 200 گرم ترخینه
8,250تومان
افزودن به سبد خرید
آرد نول (گندم) 700 گرم ترخینه
آرد نول (گندم) 700 گرم ترخینه
9,150تومان
افزودن به سبد خرید
آرد برنج 200 گرم ترخینه
آرد برنج 200 گرم ترخینه
9,950 تومان
9,350تومان
افزودن به سبد خرید
نان پیتزا پخته شده در فر سنگی 4 عدد پمینا کاله
نان پیتزا پخته شده در فر سنگی 4 عدد پمینا کاله
10,900 تومان
9,500تومان
افزودن به سبد خرید
آرد 900گ تک
آرد 900گ تک
9,990 تومان
9,900تومان
افزودن به سبد خرید
خمیر پیراشکی فریز شده 15 عددی فرنان
خمیر پیراشکی فریز شده 15 عددی فرنان
12,000 تومان
10,200تومان
افزودن به سبد خرید
نان پیتزا نیمه آماده 4 عددی 440 گرم ب.آ
نان پیتزا نیمه آماده 4 عددی 440 گرم ب.آ
10,800تومان
افزودن به سبد خرید
پودر کتلت گیاهی 120 گرم گلها
پودر کتلت گیاهی 120 گرم گلها
11,800 تومان
11,000تومان
افزودن به سبد خرید
نان پیتزا فریز شده 4 عددی نان سحر
نان پیتزا فریز شده 4 عددی نان سحر
11,000تومان
افزودن به سبد خرید
آرد نخودچی جعبه ای گلها
آرد نخودچی جعبه ای گلها
11,700 تومان
11,500تومان
افزودن به سبد خرید
خمیر پیراشکی منجمد 15 عددی 500 گرم پمینا
خمیر پیراشکی منجمد 15 عددی 500 گرم پمینا
12,900 تومان
11,900تومان
افزودن به سبد خرید
نان پیتزا کاله
نان پیتزا کاله
12,900 تومان
11,900تومان
افزودن به سبد خرید
نان نیمه آماده مخصوص سمبوسه یوفکا 300 گرم فرنان
نان نیمه آماده مخصوص سمبوسه یوفکا 300 گرم فرنان
14,000 تومان
12,000تومان
افزودن به سبد خرید
آرد سفید 900 گرمی زر ماکارون
آرد سفید 900 گرمی زر ماکارون
12,500 تومان
12,100تومان
افزودن به سبد خرید
آرد برنج ایرانی 300 گرم گلستان
آرد برنج ایرانی 300 گرم گلستان
13,900 تومان
12,200تومان
افزودن به سبد خرید
نان نیمه آماده یوفکا مثلثی 350 گرم فرنان
نان نیمه آماده یوفکا مثلثی 350 گرم فرنان
16,000 تومان
13,000تومان
افزودن به سبد خرید
آرد ثعلب
آرد ثعلب
13,000تومان
افزودن به سبد خرید
پودر خمیر پیتزا رشد
پودر خمیر پیتزا رشد
16,950 تومان
14,000تومان
افزودن به سبد خرید
پودر کیک کاکائویی 500 گرم سوربن کاله
پودر کیک کاکائویی 500 گرم سوربن کاله
21,500 تومان
19,000تومان
افزودن به سبد خرید
پودر کیک وانیلی 500 گرم سوربن کاله
پودر کیک وانیلی 500 گرم سوربن کاله
21,500 تومان
19,000تومان
افزودن به سبد خرید
آرد جو دوسر 200 گرم اُ.آ.ب
آرد جو دوسر 200 گرم اُ.آ.ب
21,500 تومان
21,000تومان
افزودن به سبد خرید
قرص مایه پنیر 100 عددی آنزیمکس
قرص مایه پنیر 100 عددی آنزیمکس
41,000تومان
افزودن به سبد خرید
خمیر مایه خشک فعال 125 گرم ساف لوور
خمیر مایه خشک فعال 125 گرم ساف لوور
101,000تومان
افزودن به سبد خرید