حذف همه
زیتون سبز شور با هسته تکنفره 85 گرم مهراد
زیتون سبز شور با هسته تکنفره 85 گرم مهراد
2,700تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون پرورده تک نفره 75 گرم مهراد
زیتون پرورده تک نفره 75 گرم مهراد
3,100تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور با هسته وکیوم 500 گرم سور شور
زیتون سبز شور با هسته وکیوم 500 گرم سور شور
13,000 تومان
12,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور بدون هسته نعنایی 250 گرم شیده
زیتون سبز شور بدون هسته نعنایی 250 گرم شیده
14,800تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور با هسته شیشه ای 500 گرم مهراد
زیتون سبز شور با هسته شیشه ای 500 گرم مهراد
19,740 تومان
18,700تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون شور با هسته 680 گرم درشت
زیتون شور با هسته 680 گرم درشت
23,000 تومان
18,800تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور با هسته شیشه ای 680 گرم دلپذیر
زیتون سبز شور با هسته شیشه ای 680 گرم دلپذیر
19,500تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون شور درشت با هسته شیشه ای 700 گرم برتر
زیتون شور درشت با هسته شیشه ای 700 گرم برتر
22,500 تومان
19,800تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور متوسط با هسته شیشه ای 650 گرم بدر
زیتون سبز شور متوسط با هسته شیشه ای 650 گرم بدر
24,500 تومان
22,300تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون پرورده شیشه ای 480 گرم مهراد
زیتون پرورده شیشه ای 480 گرم مهراد
24,500 تومان
23,200تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون شور بی هسته 630 گرم بدر
زیتون شور بی هسته 630 گرم بدر
26,500 تومان
24,100تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون شور اسلایس شده OAB
زیتون شور اسلایس شده OAB
28,500 تومان
25,658تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز درشت با هسته 650 گرم پیک
زیتون سبز درشت با هسته 650 گرم پیک
26,900 تومان
25,700تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور بدون هسته شیشه ای 700 گرم کاراملا
زیتون سبز شور بدون هسته شیشه ای 700 گرم کاراملا
28,000 تومان
26,200تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور با هسته شیشه ای 950 گرم مهراد
زیتون سبز شور با هسته شیشه ای 950 گرم مهراد
30,800 تومان
27,687تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور بدون هسته شیشه ای 500 گرم مهراد
زیتون سبز شور بدون هسته شیشه ای 500 گرم مهراد
30,800 تومان
30,400تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز بی هسته 950 گرمی مهراد
زیتون سبز بی هسته 950 گرمی مهراد
35,700 تومان
31,313تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون با هسته 680 گرم فله
زیتون با هسته 680 گرم فله
39,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز 354 گرم کرسپو
زیتون سبز 354 گرم کرسپو
40,200تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون پرورده فله
زیتون پرورده فله
41,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون پرورده شیشه ای 1000 گرم مهراد
زیتون پرورده شیشه ای 1000 گرم مهراد
43,400 تومان
41,500تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سیاه تخمیری با هسته 400 گرم مارمارابیرلیک
زیتون سیاه تخمیری با هسته 400 گرم مارمارابیرلیک
47,200تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون اسلایس 3 ک MOTHERLAND
زیتون اسلایس 3 ک MOTHERLAND
78,000 تومان
76,700تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون کرسپو
زیتون کرسپو
78,200تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون کرسپو شیشیه
زیتون کرسپو شیشیه
78,200تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سیاه تخمیری با هسته شیشه ای 950 گرم لوراس
زیتون سیاه تخمیری با هسته شیشه ای 950 گرم لوراس
94,400تومان
افزودن به سبد خرید