حذف همه
زیتون سبز شور با هسته تکنفره 85 گرم مهراد
زیتون سبز شور با هسته تکنفره 85 گرم مهراد
2,700تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون پرورده تک نفره 75 گرم مهراد
زیتون پرورده تک نفره 75 گرم مهراد
5,700تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور با هسته وکیوم 500 گرم سور شور
زیتون سبز شور با هسته وکیوم 500 گرم سور شور
13,000 تومان
12,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور بی هسته وکیوم 500 گرم سور شور
زیتون سبز شور بی هسته وکیوم 500 گرم سور شور
15,000 تومان
13,500تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور بدون هسته نعنایی 250 گرم شیده
زیتون سبز شور بدون هسته نعنایی 250 گرم شیده
16,400تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور با هسته شیشه ای 500 گرم مهراد
زیتون سبز شور با هسته شیشه ای 500 گرم مهراد
19,740 تومان
18,700تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون شور با هسته 680 گرم درشت
زیتون شور با هسته 680 گرم درشت
26,500 تومان
19,700تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون پرورده شیشه ای 230 گرم مهراد
زیتون پرورده شیشه ای 230 گرم مهراد
20,400 تومان
19,800تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سیاه اسلایس 300 گرم
زیتون سیاه اسلایس 300 گرم
21,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سیاه با هسته مهراد
زیتون سیاه با هسته مهراد
21,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور متوسط با هسته شیشه ای 650 گرم بدر
زیتون سبز شور متوسط با هسته شیشه ای 650 گرم بدر
24,500 تومان
21,600تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور با هسته شیشه ای 680 گرم دلپذیر
زیتون سبز شور با هسته شیشه ای 680 گرم دلپذیر
22,000 تومان
21,900تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور با هسته شیشه ای 650 گرم پیک
زیتون سبز شور با هسته شیشه ای 650 گرم پیک
22,900 تومان
22,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون شور درشت ایرانی مهرام 670گرم
زیتون شور درشت ایرانی مهرام 670گرم
24,500 تومان
24,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون شور مهرام
زیتون شور مهرام
25,000 تومان
24,500تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون شور بی هسته 630 گرم بدر
زیتون شور بی هسته 630 گرم بدر
26,500 تومان
25,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز درشت با هسته 650 گرم پیک
زیتون سبز درشت با هسته 650 گرم پیک
26,900 تومان
25,700تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور بدون هسته شیشه ای 660 گرم اُ.آ.ب
زیتون سبز شور بدون هسته شیشه ای 660 گرم اُ.آ.ب
28,500 تومان
26,200تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سوپر ویژه 650 گرم پیک
زیتون سوپر ویژه 650 گرم پیک
29,900 تومان
29,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور بدون هسته شیشه ای 500 گرم مهراد
زیتون سبز شور بدون هسته شیشه ای 500 گرم مهراد
31,000 تومان
30,400تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون با هسته 680 گرم فله
زیتون با هسته 680 گرم فله
39,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز 354 گرم کرسپو
زیتون سبز 354 گرم کرسپو
40,200تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سیاه تخمیری با هسته 400 گرم مارمارابیرلیک
زیتون سیاه تخمیری با هسته 400 گرم مارمارابیرلیک
43,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور با هسته شیشه ای 950 گرم مهراد
زیتون سبز شور با هسته شیشه ای 950 گرم مهراد
46,300تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون شور پرورده شده با فلفل دلمه ای 480 گرم مهراد
زیتون شور پرورده شده با فلفل دلمه ای 480 گرم مهراد
48,000 تومان
46,700تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز بی هسته 950 گرمی مهراد
زیتون سبز بی هسته 950 گرمی مهراد
51,900 تومان
51,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون شور فرآوری شده با لیمو 500 مهراد
زیتون شور فرآوری شده با لیمو 500 مهراد
54,000 تومان
52,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون پرورده شیشه ای 1000 گرم مهراد
زیتون پرورده شیشه ای 1000 گرم مهراد
63,200 تومان
62,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون کرسپو شیشیه
زیتون کرسپو شیشیه
78,200تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سیاه تخمیری با هسته شیشه ای 950 گرم لوراس
زیتون سیاه تخمیری با هسته شیشه ای 950 گرم لوراس
94,400تومان
افزودن به سبد خرید