حذف همه
خیارشور ویژه متوسط 650 گرم سور شور
خیارشور ویژه متوسط 650 گرم سور شور
14,500 تومان
14,400تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور سوپر ویژه ریز 650 گرم سور شور
خیارشور سوپر ویژه ریز 650 گرم سور شور
16,500 تومان
16,100تومان
افزودن به سبد خرید
خیار شور معمولی درشت شیشه ای 680 گرم مهرام
خیار شور معمولی درشت شیشه ای 680 گرم مهرام
19,500تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور درجه یک متوسط شیشه ای 680 گرم مهرام
خیارشور درجه یک متوسط شیشه ای 680 گرم مهرام
22,500 تومان
22,000تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور درجه یک سحر
خیارشور درجه یک سحر
23,000 تومان
22,000تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور درجه دو اسکیوتک
خیارشور درجه دو اسکیوتک
23,040 تومان
23,000تومان
افزودن به سبد خرید
خیار شور درجه یک اسکیوتک
خیار شور درجه یک اسکیوتک
23,040 تومان
23,000تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور درجه 1 بدر
خیارشور درجه 1 بدر
27,000 تومان
24,000تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور ممتاز بدر
خیارشور ممتاز بدر
27,000 تومان
24,600تومان
افزودن به سبد خرید
خیار شور درجه یک تک
خیار شور درجه یک تک
30,000 تومان
25,000تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خیارشور درجه یک یک و یک
کنسرو خیارشور درجه یک یک و یک
28,500 تومان
27,000تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور ویژه ریز شیشه ای 650 گرم اسکیوتک
خیارشور ویژه ریز شیشه ای 650 گرم اسکیوتک
38,400 تومان
30,700تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور ممتاز متوسط شیشه ای 680 گرم تک
خیارشور ممتاز متوسط شیشه ای 680 گرم تک
32,000 تومان
31,500تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور ممتاز متوسط شیشه ای 650 گرم دلپذیر
خیارشور ممتاز متوسط شیشه ای 650 گرم دلپذیر
31,500تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور ممتاز680گ مهرام
خیارشور ممتاز680گ مهرام
35,000 تومان
34,000تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور سوپر ویژه ریز ظرف شیشه ای 660 گرم تک
خیارشور سوپر ویژه ریز ظرف شیشه ای 660 گرم تک
42,000 تومان
35,000تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور ممتاز یک و یک
خیارشور ممتاز یک و یک
39,000 تومان
37,300تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور ویژه یک و یک
خیارشور ویژه یک و یک
42,000 تومان
39,700تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خیارشور ویژه مهرام
کنسرو خیارشور ویژه مهرام
42,000 تومان
40,000تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور خیلی ریز شیشه یک و یک
خیارشور خیلی ریز شیشه یک و یک
45,000 تومان
43,000تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور درشت شیشه ای 1500 گرم اسکیوتک
خیارشور درشت شیشه ای 1500 گرم اسکیوتک
53,760 تومان
43,650تومان
افزودن به سبد خرید