حذف همه
خیارشور ویژه متوسط 650 گرم سور شور
خیارشور ویژه متوسط 650 گرم سور شور
16,000 تومان
15,200تومان
افزودن به سبد خرید
شیشه خیارشور درجه دو 630 گرم سحر
شیشه خیارشور درجه دو 630 گرم سحر
18,000 تومان
15,300تومان
افزودن به سبد خرید
شور مخلوط  شیشه ای 630 گرم بدر
شور مخلوط شیشه ای 630 گرم بدر
18,900 تومان
16,750تومان
افزودن به سبد خرید
خیار شور معمولی درشت شیشه ای 680 گرم مهرام
خیار شور معمولی درشت شیشه ای 680 گرم مهرام
22,000 تومان
20,000تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور سوپر ویژه ریز 650 گرم سور شور
خیارشور سوپر ویژه ریز 650 گرم سور شور
24,500 تومان
22,400تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خیارشور ممتاز سحر
کنسرو خیارشور ممتاز سحر
30,000 تومان
25,400تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور درجه یک متوسط شیشه ای 680 گرم مهرام
خیارشور درجه یک متوسط شیشه ای 680 گرم مهرام
28,500 تومان
27,800تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور ویژه 640 گرم سحر
خیارشور ویژه 640 گرم سحر
34,000 تومان
28,800تومان
افزودن به سبد خرید
خیار شور درجه یک متوسط شیشه ای 650 گرم دلپذیر
خیار شور درجه یک متوسط شیشه ای 650 گرم دلپذیر
30,000تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خیارشور درجه یک یک و یک
کنسرو خیارشور درجه یک یک و یک
32,000 تومان
30,700تومان
افزودن به سبد خرید
خیار شور درجه یک تک
خیار شور درجه یک تک
34,000 تومان
33,000تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور ویژه 660 گرم بهروز
خیارشور ویژه 660 گرم بهروز
34,900 تومان
34,000تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور ممتاز متوسط شیشه ای 680 گرم تک
خیارشور ممتاز متوسط شیشه ای 680 گرم تک
38,000 تومان
37,000تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور ممتاز یک و یک
خیارشور ممتاز یک و یک
39,000 تومان
37,300تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خیارشور ویژه دلپذیر
کنسرو خیارشور ویژه دلپذیر
40,000تومان
افزودن به سبد خرید
کنسرو خیارشور ویژه مهرام
کنسرو خیارشور ویژه مهرام
42,000 تومان
40,000تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور ویژه یک و یک
خیارشور ویژه یک و یک
43,000 تومان
41,100تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور خیلی ریز شیشه یک و یک
خیارشور خیلی ریز شیشه یک و یک
45,000 تومان
43,000تومان
افزودن به سبد خرید