حذف همه
ترشی مخلوط وکیوم 650 گرم سور شور
ترشی مخلوط وکیوم 650 گرم سور شور
12,000 تومان
10,500تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی مخلوط شیشه بدر
ترشی مخلوط شیشه بدر
15,900 تومان
13,900تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی لیته 630 گرم بدر
ترشی لیته 630 گرم بدر
15,900 تومان
14,000تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی آلبالو شیشه ای 700 گرم کاراملا پلاس
ترشی آلبالو شیشه ای 700 گرم کاراملا پلاس
16,500 تومان
14,600تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی کلم قرمز بدر
ترشی کلم قرمز بدر
15,900 تومان
14,900تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی لیته بندری شیشه ای 630 گرم بدر
ترشی لیته بندری شیشه ای 630 گرم بدر
16,900 تومان
15,000تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی بادمجان ( نازخاتون ) شیشه ای 650 گرم بدر
ترشی بادمجان ( نازخاتون ) شیشه ای 650 گرم بدر
18,500 تومان
16,200تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی کاپاریس 230 گرمی بدر
ترشی کاپاریس 230 گرمی بدر
18,500 تومان
16,900تومان
افزودن به سبد خرید
پرورده گردو و بادمجان بدر
پرورده گردو و بادمجان بدر
19,500 تومان
17,200تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی سالسا 640 گرم بدر
ترشی سالسا 640 گرم بدر
19,500 تومان
18,000تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی موهامارا شيشه ای 630 گرم بدر
ترشی موهامارا شيشه ای 630 گرم بدر
25,000 تومان
23,500تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی فلفل چری شیشه ای 540 گرم بدر
ترشی فلفل چری شیشه ای 540 گرم بدر
25,000 تومان
24,500تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی فلفل  رنگین کمان شیشه ای 540 گرم بدر
ترشی فلفل رنگین کمان شیشه ای 540 گرم بدر
25,000 تومان
24,500تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی سیر گل شیشه ای 650 گرم بدر
ترشی سیر گل شیشه ای 650 گرم بدر
27,000 تومان
26,500تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی فلفل کبابی 700 گرم کاراملا
ترشی فلفل کبابی 700 گرم کاراملا
28,500 تومان
27,500تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی مخلوط سرکه بالزامیک ظرف شیشه ای 650 گرم بدر
ترشی مخلوط سرکه بالزامیک ظرف شیشه ای 650 گرم بدر
28,000تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی کاپاریس 640 گرم بدر
ترشی کاپاریس 640 گرم بدر
29,500 تومان
28,000تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی اسپانیایی با سس مخصوص شیشه ای 650 گرم بدر
ترشی اسپانیایی با سس مخصوص شیشه ای 650 گرم بدر
36,000 تومان
31,600تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی سير حبه شيشه ای 650 گرم بدر
ترشی سير حبه شيشه ای 650 گرم بدر
32,000تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی سیر مروارید ظرف شیشه ای 650 گرم بدر
ترشی سیر مروارید ظرف شیشه ای 650 گرم بدر
42,000 تومان
38,500تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی گوجه سبز 700 گرم کاراملا
ترشی گوجه سبز 700 گرم کاراملا
49,900 تومان
47,700تومان
افزودن به سبد خرید
مارچوبه سبز در سرکه، فلفل و سیر 370 گرم کاستا
مارچوبه سبز در سرکه، فلفل و سیر 370 گرم کاستا
68,900تومان
افزودن به سبد خرید
مارچوبه سبز در آب نمک 370 گرم کاستا
مارچوبه سبز در آب نمک 370 گرم کاستا
68,900تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی انبه ایروپلین
ترشی انبه ایروپلین
80,000تومان
افزودن به سبد خرید