حذف همه
سس کچاپ تند تک
سس کچاپ تند تک
260تومان
افزودن به سبد خرید
سس مایونز تکنفره کاله
سس مایونز تکنفره کاله
270تومان
افزودن به سبد خرید
سس مایونز تکنفره دلوسه
سس مایونز تکنفره دلوسه
320تومان
افزودن به سبد خرید
سس کچاپ تکنفره تک
سس کچاپ تکنفره تک
330تومان
افزودن به سبد خرید
سس فرانسوی تکنفره  دلوسه
سس فرانسوی تکنفره دلوسه
400تومان
افزودن به سبد خرید
سس انار تک نفره کاله
سس انار تک نفره کاله
420تومان
افزودن به سبد خرید
سس مایونز کم چرب تکنفره تک
سس مایونز کم چرب تکنفره تک
430تومان
افزودن به سبد خرید
سس سالاد فرانسوی تکنفره کاله
سس سالاد فرانسوی تکنفره کاله
450تومان
افزودن به سبد خرید
سس فلفل قرمز تند 88 گرم گالری سید داود
سس فلفل قرمز تند 88 گرم گالری سید داود
6,300تومان
افزودن به سبد خرید
سس فلفل زرد 88میل گالری
سس فلفل زرد 88میل گالری
6,600تومان
افزودن به سبد خرید
سس مایونز شیشه ای 200 گرمی تک
سس مایونز شیشه ای 200 گرمی تک
8,500 تومان
6,700تومان
افزودن به سبد خرید
سس فلفل سبز تند 88 میلی لیتر گالری سید داود
سس فلفل سبز تند 88 میلی لیتر گالری سید داود
7,000تومان
افزودن به سبد خرید
سس فلفل قرمز تند و سیر 88 میلی‌لیتر گلوریا
سس فلفل قرمز تند و سیر 88 میلی‌لیتر گلوریا
7,000تومان
افزودن به سبد خرید
سس مایونز کم چرب 265 گرم مهرام
سس مایونز کم چرب 265 گرم مهرام
7,500 تومان
7,200تومان
افزودن به سبد خرید
سس مایونز شیشه ای 240 گرم مهرام
سس مایونز شیشه ای 240 گرم مهرام
9,000 تومان
7,500تومان
افزودن به سبد خرید
سس کچاپ تند 375 گرم کاله
سس کچاپ تند 375 گرم کاله
9,450 تومان
7,500تومان
افزودن به سبد خرید
سس مایونز کم چرب 330 گرم تک
سس مایونز کم چرب 330 گرم تک
9,000 تومان
7,700تومان
افزودن به سبد خرید
سس کچاپ 375 گرم کاله
سس کچاپ 375 گرم کاله
9,200 تومان
8,300تومان
افزودن به سبد خرید
سس مایونز کم چرب بدون تخم مرغ 255 گرم مهرام
سس مایونز کم چرب بدون تخم مرغ 255 گرم مهرام
8,500 تومان
8,300تومان
افزودن به سبد خرید
سس فرانسوی دلوسه
سس فرانسوی دلوسه
10,500 تومان
8,900تومان
افزودن به سبد خرید
سس سیب زمینی 260 گرم بیژن
سس سیب زمینی 260 گرم بیژن
9,500 تومان
9,000تومان
افزودن به سبد خرید
سس فرانسوی 450 گرم کاله
سس فرانسوی 450 گرم کاله
11,500 تومان
9,200تومان
افزودن به سبد خرید
سس هزارجزیره 450 گرم کاله
سس هزارجزیره 450 گرم کاله
11,500 تومان
9,200تومان
افزودن به سبد خرید
سس کچاب زاپاتا دلوسه
سس کچاب زاپاتا دلوسه
10,800 تومان
9,300تومان
افزودن به سبد خرید
سس کوکتل 440 گرم مهرام
سس کوکتل 440 گرم مهرام
9,800 تومان
9,300تومان
افزودن به سبد خرید
سس مایونز چیلی کم چرب 425 گرم کاله
سس مایونز چیلی کم چرب 425 گرم کاله
11,500 تومان
9,300تومان
افزودن به سبد خرید
سس خردل ملایم 300 گرم مهرام
سس خردل ملایم 300 گرم مهرام
9,800 تومان
9,500تومان
افزودن به سبد خرید
سس مایونز 330 گرم بهروز
سس مایونز 330 گرم بهروز
12,000 تومان
9,500تومان
افزودن به سبد خرید
سس کچاب تند 360 گرم تک
سس کچاب تند 360 گرم تک
10,200 تومان
9,800تومان
افزودن به سبد خرید
سس هزارجزیره دلوسه
سس هزارجزیره دلوسه
10,500 تومان
9,800تومان
افزودن به سبد خرید
سس ساندویج 235 گرم کاله
سس ساندویج 235 گرم کاله
9,800تومان
افزودن به سبد خرید
سس کچاپ 360 گرم تک
سس کچاپ 360 گرم تک
13,000 تومان
10,000تومان
افزودن به سبد خرید
سس هزار جزیره 440 گرم بهروز
سس هزار جزیره 440 گرم بهروز
11,500 تومان
10,000تومان
افزودن به سبد خرید
سس فرانسوی 440 گرم بهروز
سس فرانسوی 440 گرم بهروز
11,500 تومان
10,000تومان
افزودن به سبد خرید
سس خردل 335 گرم کاله
سس خردل 335 گرم کاله
12,500 تومان
10,000تومان
افزودن به سبد خرید
سس سیر 450 گ کاله
سس سیر 450 گ کاله
12,500 تومان
10,000تومان
افزودن به سبد خرید
سس ساندویچ 400 گرم دلپذیر
سس ساندویچ 400 گرم دلپذیر
10,200تومان
افزودن به سبد خرید
سس مایونز فشاری 300 گرم مهرام
سس مایونز فشاری 300 گرم مهرام
11,000 تومان
10,500تومان
افزودن به سبد خرید
سس کچاپ 410 گرم بهروز
سس کچاپ 410 گرم بهروز
12,000 تومان
10,700تومان
افزودن به سبد خرید
سس گوجه فرنگی 400گرم کتابی مهرام
سس گوجه فرنگی 400گرم کتابی مهرام
12,000 تومان
11,000تومان
افزودن به سبد خرید