حذف همه
قارچ 200 گرم نامی تک
قارچ 200 گرم نامی تک
6,980 تومان
5,800تومان
افزودن به سبد خرید
تخم مرغ 6 عددی تلاونگ
تخم مرغ 6 عددی تلاونگ
7,980تومان
افزودن به سبد خرید
تخم بلدرچین 15 عددی تلاونگ
تخم بلدرچین 15 عددی تلاونگ
8,500تومان
افزودن به سبد خرید
قارچ 400 گرم نامی نک
قارچ 400 گرم نامی نک
10,900تومان
افزودن به سبد خرید
تخم کبک 6 عددی تلاونگ
تخم کبک 6 عددی تلاونگ
11,500تومان
افزودن به سبد خرید
سفیده تخم مرغ 350 گرم تلاونگ
سفیده تخم مرغ 350 گرم تلاونگ
11,500تومان
افزودن به سبد خرید
تخم مرغ 9 عددی تلاونگ
تخم مرغ 9 عددی تلاونگ
11,970تومان
افزودن به سبد خرید
تخم مرغ کیلویی
تخم مرغ کیلویی
15,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
تخم مرغ 15 عددی تلاونگ
تخم مرغ 15 عددی تلاونگ
19,950تومان
افزودن به سبد خرید
قارچ 1 کیلوگرم شکوفه سپاهان
قارچ 1 کیلوگرم شکوفه سپاهان
21,600تومان
افزودن به سبد خرید
تخم مرغ شانه ای
تخم مرغ شانه ای
31,602تومان
مشاهده بسته بندی و خرید