حذف همه
کتف و بال زعفرانی 900 گرمی مهیا پروتئین
کتف و بال زعفرانی 900 گرمی مهیا پروتئین
27,590تومان
افزودن به سبد خرید
مغز ران مرغ 900 گرم مهیا پروتئین
مغز ران مرغ 900 گرم مهیا پروتئین
35,480تومان
افزودن به سبد خرید
ساق ران بی پوست مرغ 900 گرم مهیا پروتئین
ساق ران بی پوست مرغ 900 گرم مهیا پروتئین
37,690تومان
افزودن به سبد خرید
چرخکرده مخلوط 500گ مهیا پروتئین
چرخکرده مخلوط 500گ مهیا پروتئین
38,100تومان
افزودن به سبد خرید
جوجه زعفرانی 900 گرم مهیا پروتئین
جوجه زعفرانی 900 گرم مهیا پروتئین
41,850تومان
افزودن به سبد خرید
فیله گوسفندی ممتاز 1 کیلویی مهیا پروتئین
فیله گوسفندی ممتاز 1 کیلویی مهیا پروتئین
195,910تومان
افزودن به سبد خرید