حذف همه
سوسیس آلمانی اطمینان
سوسیس آلمانی اطمینان
22,100 تومان
17,500تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کالباس مارتادلا 500 گرم سولیکو کاله
کالباس مارتادلا 500 گرم سولیکو کاله
21,600 تومان
21,000تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس گیاهی وگان نوپرو
سوسیس گیاهی وگان نوپرو
25,200 تومان
21,500تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون 90 درصد گوشت مرغ 300 گرم گوشتیران
ژامبون 90 درصد گوشت مرغ 300 گرم گوشتیران
33,870 تومان
29,000تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس خشک 60 % گوشت 300 گرم گوشتیران
کالباس خشک 60 % گوشت 300 گرم گوشتیران
36,990 تومان
30,000تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس مارتادلا اطمینان
کالباس مارتادلا اطمینان
39,000 تومان
30,500تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت گوشتیران
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت گوشتیران
48,800 تومان
39,500تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
سوسیس گیاهی کودکان 300 گرم نوپرو
سوسیس گیاهی کودکان 300 گرم نوپرو
44,300 تومان
40,000تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس کوکتل گوشت مرغ 55 درصد گوشتیران
سوسیس کوکتل گوشت مرغ 55 درصد گوشتیران
48,800 تومان
41,800تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کالباس 90 % گوشت قرمز 300 گرم گوشتیران
کالباس 90 % گوشت قرمز 300 گرم گوشتیران
64,200 تومان
54,000تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس کوکتل دودی گوشتیران
سوسیس کوکتل دودی گوشتیران
73,400 تومان
59,600تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
سوسیس کوکتل گوشت 55 درصد گوشتیران
سوسیس کوکتل گوشت 55 درصد گوشتیران
73,400 تومان
60,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کوکتل بندری 55 % گوشتیران
کوکتل بندری 55 % گوشتیران
73,800 تومان
60,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
سوسیس کوکتل ژاپنی گوشتیران
سوسیس کوکتل ژاپنی گوشتیران
74,200 تومان
60,300تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
سوسیس بلغاری گوشتیران
سوسیس بلغاری گوشتیران
78,200 تومان
61,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کالباس گوشت 90 درصد گوساله 300 گرم کاله
کالباس گوشت 90 درصد گوساله 300 گرم کاله
70,900 تومان
64,900تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون قارچ و مرغ گوشتیران
ژامبون قارچ و مرغ گوشتیران
76,900 تومان
67,900تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کالباس قارچ و مرغ خانواده
کالباس قارچ و مرغ خانواده
79,700 تومان
68,400تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کوکتل پنیر گوشتیران
کوکتل پنیر گوشتیران
88,000 تومان
71,500تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
هات داگ پنیری گوشتیران
هات داگ پنیری گوشتیران
88,000 تومان
74,500تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
سوسیس هات داگ 70 درصد گوشت گوشتیران
سوسیس هات داگ 70 درصد گوشت گوشتیران
94,900 تومان
77,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
ژامبون مرغ 90% خانواده گوشتیران
ژامبون مرغ 90% خانواده گوشتیران
94,900 تومان
80,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
ژامبون مرغ 90 % گوشتیران
ژامبون مرغ 90 % گوشتیران
92,100 تومان
81,300تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کالباس خشک خانواده گوشتیران
کالباس خشک خانواده گوشتیران
108,300 تومان
84,500تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
مینی ویفر مخلوط سوربن
مینی ویفر مخلوط سوربن
85,000تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس خشک 70 %گوشتیران
کالباس خشک 70 %گوشتیران
102,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
فیله استیک بوقلمون
فیله استیک بوقلمون
163,100 تومان
132,500تومان
افزودن به سبد خرید
فیله استیک بوقلمون فله
فیله استیک بوقلمون فله
163,100 تومان
142,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
سوسیس کوکتل شکاری 90 درصد گوشتیران
سوسیس کوکتل شکاری 90 درصد گوشتیران
184,900 تومان
150,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
ژامبون گوشت گوشتیران
ژامبون گوشت گوشتیران
180,000 تومان
152,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
سوسیس آلمانی 90% کبابی گوشتیران
سوسیس آلمانی 90% کبابی گوشتیران
193,800 تومان
156,500تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
ژامبون تنوری گوشت گوشتیران
ژامبون تنوری گوشت گوشتیران
177,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید