حذف همه
سوسیس آلمانی 40% گوشت وکیوم 300 گرم گوشتیران
سوسیس آلمانی 40% گوشت وکیوم 300 گرم گوشتیران
12,650 تومان
10,900تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس کوکتل گوشت مرغ 55 درصد گوشتیران
سوسیس کوکتل گوشت مرغ 55 درصد گوشتیران
11,286تومان
ناموجود
کالباس مارتادلا اطمینان
کالباس مارتادلا اطمینان
13,515تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس کوکتل ژاپنی گوشتیران
سوسیس کوکتل ژاپنی گوشتیران
13,608تومان
ناموجود
کالباس گیاهی لکا 300 گرم نوپرو
کالباس گیاهی لکا 300 گرم نوپرو
20,200 تومان
17,500تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس کروت 300 گرم نوپرو
کالباس کروت 300 گرم نوپرو
21,700 تومان
18,000تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس گیاهی فرانکفورتر 300 گرم نوپرو
سوسیس گیاهی فرانکفورتر 300 گرم نوپرو
21,900 تومان
19,000تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس گیاهی مخلوط سبزیجات 300 گرم نوپرو
کالباس گیاهی مخلوط سبزیجات 300 گرم نوپرو
25,200 تومان
21,000تومان
افزودن به سبد خرید
برگر گیاهی نوپرو
برگر گیاهی نوپرو
25,200 تومان
21,000تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس 55 % گوشت قرمز با پنیر وکیوم گوشتیران
سوسیس 55 % گوشت قرمز با پنیر وکیوم گوشتیران
25,680 تومان
22,000تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس قارچ و مرغ 300 گرمی سولیکو کاله
کالباس قارچ و مرغ 300 گرمی سولیکو کاله
25,200 تومان
23,400تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس گیاهی اولیو 300 گرم نوپرو
کالباس گیاهی اولیو 300 گرم نوپرو
27,300 تومان
23,700تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس گیاهی سناتور 300 گرم نوپرو
کالباس گیاهی سناتور 300 گرم نوپرو
27,900 تومان
24,200تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون قارچ و مرغ 60 درصد 300 گرم گوشتیران
ژامبون قارچ و مرغ 60 درصد 300 گرم گوشتیران
28,650 تومان
24,500تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس گیاهی فرانکفورتر 500 گرم نوپرو
سوسیس گیاهی فرانکفورتر 500 گرم نوپرو
32,500 تومان
28,000تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون 90 درصد گوشت مرغ 300 گرمی گوشتیران
ژامبون 90 درصد گوشت مرغ 300 گرمی گوشتیران
33,870 تومان
29,000تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس آلبرتا 500 گ نوپرو
سوسیس آلبرتا 500 گ نوپرو
35,700 تومان
31,000تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس آلمانی 90% کبابی گوشتیران
سوسیس آلمانی 90% کبابی گوشتیران
33,188تومان
ناموجود
سوسیس هات داگ 70 درصد گوشت گوشتیران
سوسیس هات داگ 70 درصد گوشت گوشتیران
35,800تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس کوکتل شکاری 90 درصد گوشتیران
سوسیس کوکتل شکاری 90 درصد گوشتیران
41,035تومان
ناموجود
کالباس 90 % گوشت قرمز 300 گرم گوشتیران
کالباس 90 % گوشت قرمز 300 گرم گوشتیران
58,560 تومان
50,200تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون مرغ 90% خانواده گوشتیران
ژامبون مرغ 90% خانواده گوشتیران
62,000 تومان
57,500تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون تیرنگ کاله
ژامبون تیرنگ کاله
60,500تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون قارچ و مرغ گوشتیران
ژامبون قارچ و مرغ گوشتیران
76,900 تومان
67,900تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
ژامبون مرغ 90 % گوشتیران
ژامبون مرغ 90 % گوشتیران
92,100 تومان
81,300تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کالباس خشک 70 %گوشتیران
کالباس خشک 70 %گوشتیران
102,000 تومان
92,500تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
ثعلب
ثعلب
123,500تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون گوشت گوشتیران
ژامبون گوشت گوشتیران
163,700 تومان
144,500تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
سوسیس سالیسکو 335 گرم رباط
سوسیس سالیسکو 335 گرم رباط
149,892تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون تنوری گوشت گوشتیران
ژامبون تنوری گوشت گوشتیران
183,600 تومان
162,200تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کالباس گوشت تنوری  رباط
کالباس گوشت تنوری رباط
182,331تومان
افزودن به سبد خرید