حذف همه
سوسیس آلمانی اطمینان
سوسیس آلمانی اطمینان
2,650تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت گوشتیران
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت گوشتیران
6,557تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کالباس مارتادلا اطمینان
کالباس مارتادلا اطمینان
8,585تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس کوکتل گوشت مرغ 55 درصد گوشتیران
سوسیس کوکتل گوشت مرغ 55 درصد گوشتیران
8,748تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
سوسیس کوکتل ژاپنی گوشتیران
سوسیس کوکتل ژاپنی گوشتیران
9,600تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
سوسیس کوکتل دودی گوشتیران
سوسیس کوکتل دودی گوشتیران
10,935تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کوکتل بندری 55 % گوشتیران
کوکتل بندری 55 % گوشتیران
11,528تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کوکتل پنیر گوشتیران
کوکتل پنیر گوشتیران
15,498تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کالباس قارچ و مرغ 300 گرمی سولیکو کاله
کالباس قارچ و مرغ 300 گرمی سولیکو کاله
15,600 تومان
15,500تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس 55 % گوشت قرمز با پنیر وکیوم گوشتیران
سوسیس 55 % گوشت قرمز با پنیر وکیوم گوشتیران
18,360 تومان
16,500تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون قارچ و مرغ 60 درصد 300 گرم گوشتیران
ژامبون قارچ و مرغ 60 درصد 300 گرم گوشتیران
19,950 تومان
17,500تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس خشک 300 گرمی سولیکو کاله
کالباس خشک 300 گرمی سولیکو کاله
18,500 تومان
18,100تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون مرغ دودی 300 گرمی سولیکو کاله
ژامبون مرغ دودی 300 گرمی سولیکو کاله
20,200 تومان
19,800تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون 90 درصد گوشت مرغ 300 گرمی گوشتیران
ژامبون 90 درصد گوشت مرغ 300 گرمی گوشتیران
23,490 تومان
20,600تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس خشک 60 % گوشت 300 گرم گوشتیران
کالباس خشک 60 % گوشت 300 گرم گوشتیران
26,160 تومان
22,000تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس آلبرتا 500 گ نوپرو
سوسیس آلبرتا 500 گ نوپرو
26,900 تومان
23,600تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس کوکتل شکاری 90 درصد گوشتیران
سوسیس کوکتل شکاری 90 درصد گوشتیران
27,363تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کالباس گوشت 80 درصد سارنو کاله
کالباس گوشت 80 درصد سارنو کاله
38,000 تومان
36,240تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس 90 % گوشت قرمز 300 گرم گوشتیران
کالباس 90 % گوشت قرمز 300 گرم گوشتیران
46,740 تومان
38,000تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون قارچ و مرغ گوشتیران
ژامبون قارچ و مرغ گوشتیران
51,200 تومان
46,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
ژامبون مرغ 70% گوشتیران
ژامبون مرغ 70% گوشتیران
49,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
ژامبون مرغ 90 % گوشتیران
ژامبون مرغ 90 % گوشتیران
61,000 تومان
54,900تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
ژامبون مخصوص 90 درصد خانواده گوشتیران
ژامبون مخصوص 90 درصد خانواده گوشتیران
56,100تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون تیرنگ کاله
ژامبون تیرنگ کاله
60,500تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون مرغ 90% کاله
ژامبون مرغ 90% کاله
60,500تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
ژامبون گوشت 70% گوشتیران
ژامبون گوشت 70% گوشتیران
73,900 تومان
66,500تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کالباس مرغ و قارچ 300 گرم رباط
کالباس مرغ و قارچ 300 گرم رباط
68,475تومان
افزودن به سبد خرید
بیکن مرغ 98% گوشت مرغ 300 گرم بسته وکیوم رباط
بیکن مرغ 98% گوشت مرغ 300 گرم بسته وکیوم رباط
78,597تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس ژیکو کاله
کالباس ژیکو کاله
89,400تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
ژامبون گوشت گوشتیران
ژامبون گوشت گوشتیران
113,400 تومان
102,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
ژامبون تنوری گوشت گوشتیران
ژامبون تنوری گوشت گوشتیران
114,900 تومان
103,400تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
بیکن مخلوط رباط
بیکن مخلوط رباط
127,446تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس سالیسکو 335 گرم رباط
سوسیس سالیسکو 335 گرم رباط
130,147تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس گوشت تنوری  رباط
کالباس گوشت تنوری رباط
142,213تومان
افزودن به سبد خرید
بیکن رباط
بیکن رباط
175,731تومان
افزودن به سبد خرید
هات داگ پنیری گوشتیران
هات داگ پنیری گوشتیران
11,421تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
سوسیس کوکتل گوشت 55 درصد گوشتیران
سوسیس کوکتل گوشت 55 درصد گوشتیران
12,125تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
سوسیس آلمانی 90% کبابی گوشتیران
سوسیس آلمانی 90% کبابی گوشتیران
26,988تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کراکو گوشت قرمز با پنیر 55 % رباط
کراکو گوشت قرمز با پنیر 55 % رباط
35,199تومان
ناموجود