حذف همه
ماهی کلیکا صدف اسپادان
ماهی کلیکا صدف اسپادان
12,300تومان
افزودن به سبد خرید
ماهی شوریده منجمد500 گرم گلاویژ
ماهی شوریده منجمد500 گرم گلاویژ
40,500تومان
افزودن به سبد خرید
ماهی کفشک منجمد 500 گرم گلاویژ
ماهی کفشک منجمد 500 گرم گلاویژ
47,500 تومان
41,000تومان
افزودن به سبد خرید
ماهی گیش منجمد 400 گرم تحفه
ماهی گیش منجمد 400 گرم تحفه
50,880 تومان
42,000تومان
افزودن به سبد خرید
فیله ماهی حسون 700 گرم شارین
فیله ماهی حسون 700 گرم شارین
49,500 تومان
46,400تومان
افزودن به سبد خرید
ماهی قزل آلا منجمد حدود 1000 گرم صدف اسپادان
ماهی قزل آلا منجمد حدود 1000 گرم صدف اسپادان
48,500تومان
افزودن به سبد خرید
استیک قزل سالمون 500 گرم شارین
استیک قزل سالمون 500 گرم شارین
63,000 تومان
59,000تومان
افزودن به سبد خرید
فیله ماهی تیلاپیا
فیله ماهی تیلاپیا
60,000تومان
افزودن به سبد خرید
ماهی قزل آلا شکم خالی یک کیلویی شارین
ماهی قزل آلا شکم خالی یک کیلویی شارین
65,500 تومان
61,500تومان
افزودن به سبد خرید
ماهی قزل آلا  1000 گ صدف اسپادان
ماهی قزل آلا 1000 گ صدف اسپادان
62,000تومان
افزودن به سبد خرید
تیلا پیلا 1 کیلویی صدف اسپادان
تیلا پیلا 1 کیلویی صدف اسپادان
68,500تومان
افزودن به سبد خرید
فیله ماهی قزل سالمونی شارین
فیله ماهی قزل سالمونی شارین
77,000 تومان
72,000تومان
افزودن به سبد خرید
ماهی شوریده اقیانوسی 1000 گرم صدف اسپادان
ماهی شوریده اقیانوسی 1000 گرم صدف اسپادان
74,500تومان
افزودن به سبد خرید
ماهی شوریده منجمد 700 گرم شارین
ماهی شوریده منجمد 700 گرم شارین
95,000 تومان
89,000تومان
افزودن به سبد خرید
استیک شیر خلیج فارس
استیک شیر خلیج فارس
106,300 تومان
99,000تومان
افزودن به سبد خرید
فیله ماهی سالمون شارین
فیله ماهی سالمون شارین
170,000 تومان
155,000تومان
افزودن به سبد خرید