حذف همه
سالاد ماکارانی کالباس 200 گرم نامی نو
سالاد ماکارانی کالباس 200 گرم نامی نو
14,000 تومان
13,200تومان
افزودن به سبد خرید
سالاد الویه مرغ 200 گرم نامی نو
سالاد الویه مرغ 200 گرم نامی نو
14,000 تومان
13,500تومان
افزودن به سبد خرید
سالاد الویه کالباس 200 گرم نامی نو
سالاد الویه کالباس 200 گرم نامی نو
14,000 تومان
13,500تومان
افزودن به سبد خرید
خوراک سوسیس و قارچ با سس گوجه 200 گرم نامی نو
خوراک سوسیس و قارچ با سس گوجه 200 گرم نامی نو
15,000 تومان
14,000تومان
افزودن به سبد خرید
ساندویچ ژامبون گوشت 80% با پنیر 200 گرم کاپو کاله
ساندویچ ژامبون گوشت 80% با پنیر 200 گرم کاپو کاله
17,900 تومان
17,500تومان
افزودن به سبد خرید
سالاد الویه مرغ 500 گرم نامی نو
سالاد الویه مرغ 500 گرم نامی نو
28,000 تومان
26,500تومان
افزودن به سبد خرید
سالاد الویه کالباس 500 گرم نامی نو
سالاد الویه کالباس 500 گرم نامی نو
28,000 تومان
26,900تومان
افزودن به سبد خرید
سالاد سزار فودینو
سالاد سزار فودینو
35,000تومان
افزودن به سبد خرید