حذف همه
سبزی سوپ 400 گرم فرادیس
سبزی سوپ 400 گرم فرادیس
3,400تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی قورمه 400 گرم فرادیس
سبزی قورمه 400 گرم فرادیس
3,800تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی آش 400 گرم فرادیس
سبزی آش 400 گرم فرادیس
3,800تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی پلویی 400 گرم فرادیس
سبزی پلویی 400 گرم فرادیس
3,800تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی کوکو 400 گرم فرادیس
سبزی کوکو 400 گرم فرادیس
3,800تومان
افزودن به سبد خرید
کرفس 400 گرم فرادیس
کرفس 400 گرم فرادیس
4,200تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 500 گرم تک بیز
فلافل منجمد 500 گرم تک بیز
6,700تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا سبز 400 گرم فرادیس
لوبیا سبز 400 گرم فرادیس
6,700تومان
افزودن به سبد خرید
شوید منجمد 400 گرم پمینا کاله
شوید منجمد 400 گرم پمینا کاله
8,800 تومان
6,800تومان
افزودن به سبد خرید
پیاز حلقه ای سوخاری 250 گرم ب.آ
پیاز حلقه ای سوخاری 250 گرم ب.آ
7,400 تومان
7,000تومان
افزودن به سبد خرید
اسفناج منجمد 400 گرم پمینا کاله
اسفناج منجمد 400 گرم پمینا کاله
9,800 تومان
8,100تومان
افزودن به سبد خرید
مخلوط سبزیجات 400 گرم فرادیس
مخلوط سبزیجات 400 گرم فرادیس
9,300تومان
افزودن به سبد خرید
توت فرنگی منجمد 400 گرم پمینا کاله
توت فرنگی منجمد 400 گرم پمینا کاله
10,700 تومان
9,800تومان
افزودن به سبد خرید
ذرت شیرین 400 گرم فرادیس
ذرت شیرین 400 گرم فرادیس
10,000تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 1000 گرم تک بیز
فلافل منجمد 1000 گرم تک بیز
10,200تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 13عددی 330 گرم پمینا کاله
فلافل منجمد 13عددی 330 گرم پمینا کاله
11,500 تومان
10,300تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد پخته شده 450 گرم نوپرو
فلافل منجمد پخته شده 450 گرم نوپرو
12,300 تومان
10,800تومان
افزودن به سبد خرید
کراکت سیب زمینی 350 گرم ب.آ
کراکت سیب زمینی 350 گرم ب.آ
11,600 تومان
10,900تومان
افزودن به سبد خرید
همبرگر هلندی گوشت قرمز 30 درصد 5 عددی 500 گرم کاله
همبرگر هلندی گوشت قرمز 30 درصد 5 عددی 500 گرم کاله
11,000تومان
افزودن به سبد خرید
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرم گوشتیران
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرم گوشتیران
13,300 تومان
11,900تومان
افزودن به سبد خرید
دانه های ذرت شیرین 400 گرم پمینا کاله
دانه های ذرت شیرین 400 گرم پمینا کاله
12,500 تومان
12,000تومان
افزودن به سبد خرید
نخود سبز 400 گرم فرادیس
نخود سبز 400 گرم فرادیس
12,000تومان
افزودن به سبد خرید
نخود سبز منجمد 400 گرم پمینا کاله
نخود سبز منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500 تومان
12,300تومان
افزودن به سبد خرید
باقلا سبز 400 گرم فرادیس
باقلا سبز 400 گرم فرادیس
12,300تومان
افزودن به سبد خرید
کراکت سیب زمینی 390 گرم پمینا کاله
کراکت سیب زمینی 390 گرم پمینا کاله
13,000تومان
افزودن به سبد خرید
همبرگر 30 % نیان
همبرگر 30 % نیان
14,400 تومان
13,000تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل پنیری منجمد 13 عددی 330 گرم پمینا کاله
فلافل پنیری منجمد 13 عددی 330 گرم پمینا کاله
13,500تومان
افزودن به سبد خرید
سمبوسه سبزیجات 450 گرم پمینا کاله
سمبوسه سبزیجات 450 گرم پمینا کاله
14,500تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ و پنیر 250 گرم ب.آ
ناگت مرغ و پنیر 250 گرم ب.آ
15,900 تومان
14,900تومان
افزودن به سبد خرید
کوکو سبزی 450 گرم ب.آ
کوکو سبزی 450 گرم ب.آ
16,100 تومان
15,200تومان
افزودن به سبد خرید
کوکو سیب زمینی 450 گرم ب.آ
کوکو سیب زمینی 450 گرم ب.آ
18,000 تومان
15,500تومان
افزودن به سبد خرید
آلبالو منجمد 400 گرم پمینا کاله
آلبالو منجمد 400 گرم پمینا کاله
17,000 تومان
15,500تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت قارچ و مرغ 250 گرم مارین
ناگت قارچ و مرغ 250 گرم مارین
17,000 تومان
15,900تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت گوشت 70 درصد پمینا کاله
ناگت گوشت 70 درصد پمینا کاله
16,800تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ ستاره ای 250 گرمی مارین
ناگت مرغ ستاره ای 250 گرمی مارین
16,800تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ 300 گرم کاله
ناگت مرغ 300 گرم کاله
17,000تومان
افزودن به سبد خرید
سیب زمینی منجمد 750 گرم ب.آ
سیب زمینی منجمد 750 گرم ب.آ
17,800 تومان
17,200تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 450 گرم ب.آ
فلافل منجمد 450 گرم ب.آ
18,900 تومان
17,200تومان
افزودن به سبد خرید
سیب زمینی منجمد 750 گرم پمینا کاله
سیب زمینی منجمد 750 گرم پمینا کاله
17,500 تومان
17,200تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ خانواده 380 گرم گوشتیران
ناگت مرغ خانواده 380 گرم گوشتیران
21,356 تومان
17,600تومان
افزودن به سبد خرید