حذف همه
سبزی کوکو 400 گرم فرادیس
سبزی کوکو 400 گرم فرادیس
3,800تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی قورمه 400 گرم فرادیس
سبزی قورمه 400 گرم فرادیس
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی آش 400 گرم فرادیس
سبزی آش 400 گرم فرادیس
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی پلویی 400 گرم فرادیس
سبزی پلویی 400 گرم فرادیس
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
کرفس 400 گرم فرادیس
کرفس 400 گرم فرادیس
4,800تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی سوپ 400 گرم فرادیس
سبزی سوپ 400 گرم فرادیس
5,400تومان
افزودن به سبد خرید
شوید منجمد 400 گرم پمینا کاله
شوید منجمد 400 گرم پمینا کاله
8,800 تومان
6,800تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا سبز 400 گرم فرادیس
لوبیا سبز 400 گرم فرادیس
6,900تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 500 گرم تک بیز
فلافل منجمد 500 گرم تک بیز
8,400تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی سوپ منجمد 400 گرم پمینا کاله
سبزی سوپ منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500 تومان
8,500تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی پلو منجمد 400 گرم پمینا کاله
سبزی پلو منجمد 400 گرم پمینا کاله
9,500 تومان
8,700تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی کوکو منجمد 400 گرم پمینا کاله
سبزی کوکو منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500 تومان
8,900تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی قلیه ماهی کاله
سبزی قلیه ماهی کاله
9,800 تومان
8,900تومان
افزودن به سبد خرید
مخلوط سبزیجات 400 گرم فرادیس
مخلوط سبزیجات 400 گرم فرادیس
9,300تومان
افزودن به سبد خرید
توت فرنگی منجمد 400 گرم پمینا کاله
توت فرنگی منجمد 400 گرم پمینا کاله
10,700 تومان
9,800تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی آش منجمد 400 گرم پمینا کاله
سبزی آش منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500 تومان
10,000تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی قورمه منجمد 400 گرم پمینا کاله
سبزی قورمه منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500 تومان
10,000تومان
افزودن به سبد خرید
چیز برگر خمیرآوران
چیز برگر خمیرآوران
14,100 تومان
10,000تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل سرخ شده منجمد 500 گرم لومان
فلافل سرخ شده منجمد 500 گرم لومان
10,300تومان
افزودن به سبد خرید
همبرگر هلندی گوشت قرمز 30 درصد 5 عددی 500 گرم کاله
همبرگر هلندی گوشت قرمز 30 درصد 5 عددی 500 گرم کاله
11,500تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 400 گرم گوشتیران
فلافل منجمد 400 گرم گوشتیران
14,000 تومان
11,500تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 13عددی 330 گرم پمینا کاله
فلافل منجمد 13عددی 330 گرم پمینا کاله
14,500 تومان
11,700تومان
افزودن به سبد خرید
نخود سبز 400 گرم فرادیس
نخود سبز 400 گرم فرادیس
12,000تومان
افزودن به سبد خرید
مخلوط سبزیجات منجمد 400 گرم پمینا کاله
مخلوط سبزیجات منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500تومان
افزودن به سبد خرید
کراکت سیب زمینی 350 گرم ب.آ
کراکت سیب زمینی 350 گرم ب.آ
14,400 تومان
13,300تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا سبز منجمد 400 گرم پمینا کاله
لوبیا سبز منجمد 400 گرم پمینا کاله
13,500تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد پخته شده 450 گرم نوپرو
فلافل منجمد پخته شده 450 گرم نوپرو
15,600 تومان
13,600تومان
افزودن به سبد خرید
بادمجان سرخ شده 400 گرم کاله
بادمجان سرخ شده 400 گرم کاله
14,800 تومان
14,300تومان
افزودن به سبد خرید
ذرت شیرین 400 گرم فرادیس
ذرت شیرین 400 گرم فرادیس
14,400تومان
افزودن به سبد خرید
کراکت سیب زمینی 390 گرم پمینا کاله
کراکت سیب زمینی 390 گرم پمینا کاله
14,500تومان
افزودن به سبد خرید
باقلا سبز 400 گرم فرادیس
باقلا سبز 400 گرم فرادیس
14,800تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل پنیری منجمد 13 عددی 330 گرم پمینا کاله
فلافل پنیری منجمد 13 عددی 330 گرم پمینا کاله
15,000تومان
افزودن به سبد خرید
دانه های ذرت شیرین 400 گرم پمینا کاله
دانه های ذرت شیرین 400 گرم پمینا کاله
16,500 تومان
15,200تومان
افزودن به سبد خرید
آلبالو منجمد 400 گرم پمینا کاله
آلبالو منجمد 400 گرم پمینا کاله
17,000 تومان
15,500تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ ستاره ای 250 گرمی مارین
ناگت مرغ ستاره ای 250 گرمی مارین
16,800 تومان
15,700تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت قارچ و مرغ 250 گرم مارین
ناگت قارچ و مرغ 250 گرم مارین
17,000 تومان
15,900تومان
افزودن به سبد خرید
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرم گوشتیران
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرم گوشتیران
17,850 تومان
16,200تومان
افزودن به سبد خرید
لپه باقلا سبز 400 گرم پمینا کاله
لپه باقلا سبز 400 گرم پمینا کاله
16,500تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 1000 گرم تک بیز
فلافل منجمد 1000 گرم تک بیز
17,000تومان
افزودن به سبد خرید
سیب زمینی منجمد 750 گرم ب.آ
سیب زمینی منجمد 750 گرم ب.آ
17,800 تومان
17,200تومان
افزودن به سبد خرید