حذف همه
سبزی پلویی 400 گرم فرادیس
سبزی پلویی 400 گرم فرادیس
6,600تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی سوپ 400 گرم فرادیس
سبزی سوپ 400 گرم فرادیس
6,900تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی پلو منجمد 400 گرم پمینا کاله
سبزی پلو منجمد 400 گرم پمینا کاله
9,500 تومان
8,700تومان
افزودن به سبد خرید
پیاز حلقه سوخاری کاله
پیاز حلقه سوخاری کاله
9,300تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 500 گرم تک بیز
فلافل منجمد 500 گرم تک بیز
10,500تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی سوپ منجمد 400 گرم پمینا کاله
سبزی سوپ منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500 تومان
11,200تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی قلیه ماهی کاله
سبزی قلیه ماهی کاله
12,500 تومان
11,200تومان
افزودن به سبد خرید
سیر صدفی منجمد 150 گرم پمینا کاله
سیر صدفی منجمد 150 گرم پمینا کاله
12,500 تومان
11,200تومان
افزودن به سبد خرید
شوید منجمد 400 گرم پمینا کاله
شوید منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500 تومان
11,500تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی کوکو منجمد 400 گرم پمینا کاله
سبزی کوکو منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500 تومان
12,000تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی آش منجمد 400 گرم پمینا کاله
سبزی آش منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی قورمه منجمد 400 گرم پمینا کاله
سبزی قورمه منجمد 400 گرم پمینا کاله
12,500تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ 200 گرم منجمد گوشتیران
ناگت مرغ 200 گرم منجمد گوشتیران
16,180 تومان
13,000تومان
افزودن به سبد خرید
لوبیا سبز منجمد 400 گرم پمینا کاله
لوبیا سبز منجمد 400 گرم پمینا کاله
13,500تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد پخته شده 450 گرم نوپرو
فلافل منجمد پخته شده 450 گرم نوپرو
19,800 تومان
13,600تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 400 گرم گوشتیران
فلافل منجمد 400 گرم گوشتیران
18,240 تومان
14,500تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 13عددی 330 گرم پمینا کاله
فلافل منجمد 13عددی 330 گرم پمینا کاله
15,500تومان
افزودن به سبد خرید
کراکت سیب زمینی 350 گرم ب.آ
کراکت سیب زمینی 350 گرم ب.آ
17,600 تومان
16,000تومان
افزودن به سبد خرید
توت فرنگی منجمد 400 گرم پمینا کاله
توت فرنگی منجمد 400 گرم پمینا کاله
17,500 تومان
16,000تومان
افزودن به سبد خرید
آلبالو منجمد 400 گرم پمینا کاله
آلبالو منجمد 400 گرم پمینا کاله
17,000 تومان
16,000تومان
افزودن به سبد خرید
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرم گوشتیران
همبرگر 30 درصد گوشت 500 گرم گوشتیران
19,600 تومان
17,100تومان
افزودن به سبد خرید
مخلوط سبزیجات منجمد 400 گرم پمینا کاله
مخلوط سبزیجات منجمد 400 گرم پمینا کاله
17,500تومان
افزودن به سبد خرید
کراکت سیب زمینی 390 گرم پمینا کاله
کراکت سیب زمینی 390 گرم پمینا کاله
18,500 تومان
18,000تومان
افزودن به سبد خرید
کوکو سیب زمینی 400 گرم فارسی
کوکو سیب زمینی 400 گرم فارسی
21,500 تومان
18,200تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل پنیری منجمد 13 عددی 330 گرم پمینا کاله
فلافل پنیری منجمد 13 عددی 330 گرم پمینا کاله
20,000تومان
افزودن به سبد خرید
نخود سبز منجمد 400 گرم پمینا کاله
نخود سبز منجمد 400 گرم پمینا کاله
21,500 تومان
20,500تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ و پنیر 250 گرم ب.آ
ناگت مرغ و پنیر 250 گرم ب.آ
23,000 تومان
20,800تومان
افزودن به سبد خرید
فلافل منجمد 450 گرم ب.آ
فلافل منجمد 450 گرم ب.آ
24,500 تومان
22,300تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ 70 درصد گوشت 250 گرم ب.آ
ناگت مرغ 70 درصد گوشت 250 گرم ب.آ
23,700 تومان
22,400تومان
افزودن به سبد خرید
دانه های ذرت شیرین 400 گرم پمینا کاله
دانه های ذرت شیرین 400 گرم پمینا کاله
22,500تومان
افزودن به سبد خرید
سیب زمینی منجمد 750 گرم پمینا کاله
سیب زمینی منجمد 750 گرم پمینا کاله
22,800تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت میگو منجمد 200 گرم گوشتیران
ناگت میگو منجمد 200 گرم گوشتیران
24,220 تومان
23,000تومان
افزودن به سبد خرید
بازوی مرغ زعفرانی 800 گرم منجمد گوشتیران
بازوی مرغ زعفرانی 800 گرم منجمد گوشتیران
29,869 تومان
23,900تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت پاپ چیکن 70 درصد مرغ 450 گرم گوشتیران
ناگت پاپ چیکن 70 درصد مرغ 450 گرم گوشتیران
34,695 تومان
27,500تومان
افزودن به سبد خرید
ناگت مرغ 300 گرم کاله
ناگت مرغ 300 گرم کاله
28,000تومان
افزودن به سبد خرید
کراکت مرغ و پنیر 400 گرم ب.آ
کراکت مرغ و پنیر 400 گرم ب.آ
32,800 تومان
30,900تومان
افزودن به سبد خرید
کتف و بال زعفرانی 800 گرم ب.آ
کتف و بال زعفرانی 800 گرم ب.آ
35,900 تومان
33,000تومان
افزودن به سبد خرید
لپه باقلا سبز 400 گرم پمینا کاله
لپه باقلا سبز 400 گرم پمینا کاله
34,500 تومان
33,300تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا مخلوط رویال 450 گرم پمینا کاله
پیتزا مخلوط رویال 450 گرم پمینا کاله
34,900 تومان
34,300تومان
افزودن به سبد خرید
کتف و بال زعفرانی 800 گرم پمینا کاله
کتف و بال زعفرانی 800 گرم پمینا کاله
37,800 تومان
34,700تومان
افزودن به سبد خرید