حذف همه
اسنک خلالی فلفلی بدون رنگ 30 گرم شیرین عسل
اسنک خلالی فلفلی بدون رنگ 30 گرم شیرین عسل
1,000 تومان
900تومان
افزودن به سبد خرید
اسنک مولتی غلات با طعم کچاپ 45 گرم چاکلز
اسنک مولتی غلات با طعم کچاپ 45 گرم چاکلز
2,000 تومان
1,600تومان
افزودن به سبد خرید
پاپ کرن کچاپ 35 گرم چی توز
پاپ کرن کچاپ 35 گرم چی توز
2,000 تومان
1,700تومان
افزودن به سبد خرید
چی پلت کچاب چی توز
چی پلت کچاب چی توز
2,000 تومان
1,950تومان
افزودن به سبد خرید
چی پلت پاچین سرکه نمکی 47 گرم چی توز
چی پلت پاچین سرکه نمکی 47 گرم چی توز
2,000 تومان
1,950تومان
افزودن به سبد خرید
پاپ کرن سرکه ای بدون پوست (بوشار) 35 گرم لینا
پاپ کرن سرکه ای بدون پوست (بوشار) 35 گرم لینا
2,500 تومان
2,400تومان
افزودن به سبد خرید
پاپ کرن کچاپ بدون پوسته (بوشار) 57 گرم لینا
پاپ کرن کچاپ بدون پوسته (بوشار) 57 گرم لینا
2,500 تومان
2,400تومان
افزودن به سبد خرید
اسنک موتوری 50 گرم چی توز
اسنک موتوری 50 گرم چی توز
3,000 تومان
2,700تومان
افزودن به سبد خرید
کتل چیپس فلفل هالوپینو 60 گرم چی‌توز
کتل چیپس فلفل هالوپینو 60 گرم چی‌توز
3,000 تومان
2,800تومان
افزودن به سبد خرید
اسنک توپی بادام زمینی 50 گرم لینا
اسنک توپی بادام زمینی 50 گرم لینا
3,000 تومان
2,900تومان
افزودن به سبد خرید
پاپ کرن پنیری 40 گرم پف لینا
پاپ کرن پنیری 40 گرم پف لینا
3,000 تومان
2,900تومان
افزودن به سبد خرید
پاپ کرن سرکه ای 40 گرم پف لینا
پاپ کرن سرکه ای 40 گرم پف لینا
3,000 تومان
2,900تومان
افزودن به سبد خرید
اسنک هولاهوپ مزمز
اسنک هولاهوپ مزمز
3,000تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس سرکه نمکی 60 گرم چی توز
چیپس سرکه نمکی 60 گرم چی توز
4,000 تومان
3,400تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس کچاپ 60 گرم چی توز
چیپس کچاپ 60 گرم چی توز
4,000 تومان
3,400تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس پیاز جعفری 60 گرم چی توز
چیپس پیاز جعفری 60 گرم چی توز
4,000 تومان
3,400تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس لیمویی 60 گرم چی توز
چیپس لیمویی 60 گرم چی توز
4,000 تومان
3,400تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس ساده نمکی 60 گرم چی توز
چیپس ساده نمکی 60 گرم چی توز
4,000 تومان
3,400تومان
افزودن به سبد خرید
پفک نمکی 75 گرم مینو
پفک نمکی 75 گرم مینو
4,000 تومان
3,500تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس ساده نمکی 60 گرم مزمز
چیپس ساده نمکی 60 گرم مزمز
4,000 تومان
3,500تومان
افزودن به سبد خرید
مزه چیپس چیلی 60 گرم مزمز
مزه چیپس چیلی 60 گرم مزمز
4,000 تومان
3,500تومان
افزودن به سبد خرید
مزه چیپس سرکه ای بالزامیک 70 گرم مزمز
مزه چیپس سرکه ای بالزامیک 70 گرم مزمز
4,000 تومان
3,500تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس سرکه نمکی 60 گرم مزمز
چیپس سرکه نمکی 60 گرم مزمز
4,000 تومان
3,500تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس ماست موسیر 60 گرم مزمز
چیپس ماست موسیر 60 گرم مزمز
4,000 تومان
3,500تومان
افزودن به سبد خرید
مزه چیپس پنیر دودی 60 گرم مزمز
مزه چیپس پنیر دودی 60 گرم مزمز
4,000 تومان
3,500تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس ساده نمکی موج دار 60 گرم مزمز
چیپس ساده نمکی موج دار 60 گرم مزمز
4,000 تومان
3,600تومان
افزودن به سبد خرید
اسنک حلقه ای 80 گرم چی توز
اسنک حلقه ای 80 گرم چی توز
4,000 تومان
3,600تومان
افزودن به سبد خرید
اسنک چرخی 100 گرم چی توز
اسنک چرخی 100 گرم چی توز
4,000 تومان
3,600تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس کچاپ 60 گرم مزمز
چیپس کچاپ 60 گرم مزمز
4,000 تومان
3,600تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس پیتزایی 65 گرم مزمز
چیپس پیتزایی 65 گرم مزمز
4,000 تومان
3,600تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس ماست و ریحان 60 گرم مزمز
چیپس ماست و ریحان 60 گرم مزمز
4,000 تومان
3,600تومان
افزودن به سبد خرید
مزه چیپس ساده نمکی 70 گرم مزمز
مزه چیپس ساده نمکی 70 گرم مزمز
4,000 تومان
3,600تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس لیمویی 60 گرم مزمز
چیپس لیمویی 60 گرم مزمز
4,000 تومان
3,600تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس فلفلی 60 گرم مزمز
چیپس فلفلی 60 گرم مزمز
4,000 تومان
3,600تومان
افزودن به سبد خرید
چیپس پیاز جعفری 60 گرم مزمز
چیپس پیاز جعفری 60 گرم مزمز
4,000 تومان
3,600تومان
افزودن به سبد خرید
اسنک توپی پنیری 75 گرم لینا
اسنک توپی پنیری 75 گرم لینا
4,000 تومان
3,800تومان
افزودن به سبد خرید
پاپ کرن پنیری بدون پوسته (بوشار) 57 گرم لینا
پاپ کرن پنیری بدون پوسته (بوشار) 57 گرم لینا
4,000 تومان
3,800تومان
افزودن به سبد خرید
کرانچی تند و آتشین چی توز
کرانچی تند و آتشین چی توز
4,000 تومان
3,900تومان
افزودن به سبد خرید
اسنک کرانچی پنیری چی توز
اسنک کرانچی پنیری چی توز
4,000 تومان
3,900تومان
افزودن به سبد خرید
اسنک بادام زمینی 50 گرم لینا
اسنک بادام زمینی 50 گرم لینا
4,000 تومان
3,900تومان
افزودن به سبد خرید