حذف همه
ترشی مخلوط هفت بیجار تک نفره
ترشی مخلوط هفت بیجار تک نفره
1,900 تومان
1,812تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور با هسته تکنفره 85 گرم مهراد
زیتون سبز شور با هسته تکنفره 85 گرم مهراد
2,700تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور ویژه متوسط 650 گرم سور شور
خیارشور ویژه متوسط 650 گرم سور شور
8,400 تومان
7,500تومان
افزودن به سبد خرید
کمپوت سیب یک و یک
کمپوت سیب یک و یک
9,400 تومان
7,900تومان
افزودن به سبد خرید
کمپوت سیب 400 گرم سحر
کمپوت سیب 400 گرم سحر
8,100 تومان
8,000تومان
افزودن به سبد خرید
کمپوت آلبالو 660 گرم بدر
کمپوت آلبالو 660 گرم بدر
11,900 تومان
8,000تومان
افزودن به سبد خرید
کمپوت آلوئه ورا 200 گرم لوسی
کمپوت آلوئه ورا 200 گرم لوسی
10,000 تومان
8,000تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور سوپر ویژه ریز 650 گرم سور شور
خیارشور سوپر ویژه ریز 650 گرم سور شور
10,500 تومان
9,000تومان
افزودن به سبد خرید
شور مخلوط  شیشه ای 630 گرم بدر
شور مخلوط شیشه ای 630 گرم بدر
10,500 تومان
9,300تومان
افزودن به سبد خرید
کمپوت آلبالو یک و یک
کمپوت آلبالو یک و یک
11,300 تومان
9,500تومان
افزودن به سبد خرید
کمپوت گلابی یک و یک
کمپوت گلابی یک و یک
11,500 تومان
9,500تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی بادمجان ( نازخاتون ) شیشه ای 650 گرم بدر
ترشی بادمجان ( نازخاتون ) شیشه ای 650 گرم بدر
10,900 تومان
9,600تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور درجه دو tak
خیارشور درجه دو tak
11,400 تومان
9,945تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی هفت بیجار 630 گرم بدر
ترشی هفت بیجار 630 گرم بدر
11,500 تومان
10,000تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی مخلوط شیشه بدر
ترشی مخلوط شیشه بدر
11,500 تومان
10,000تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی لیته 630 گرمی بدر
ترشی لیته 630 گرمی بدر
11,500 تومان
10,000تومان
افزودن به سبد خرید
کمپوت آناناس 565 زرین
کمپوت آناناس 565 زرین
10,700تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی لیته بندری شیشه ای 630 گرم بدر
ترشی لیته بندری شیشه ای 630 گرم بدر
12,500 تومان
11,000تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی مخلوط بندری 700 گرم کاراملاپلاس
ترشی مخلوط بندری 700 گرم کاراملاپلاس
12,000 تومان
11,200تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون پرورده شیشه ای 230 گرم مهراد
زیتون پرورده شیشه ای 230 گرم مهراد
12,600 تومان
11,700تومان
افزودن به سبد خرید
خیار شور معمولی درشت شیشه ای 680 گرم مهرام
خیار شور معمولی درشت شیشه ای 680 گرم مهرام
12,000تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور با هسته وکیوم 500 گرم سور شور
زیتون سبز شور با هسته وکیوم 500 گرم سور شور
13,000 تومان
12,000تومان
افزودن به سبد خرید
کمپوت گلابی شیشه سحر
کمپوت گلابی شیشه سحر
13,300 تومان
12,800تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور ممتاز  شیشه 650 گرم اسکیوتک
خیارشور ممتاز شیشه 650 گرم اسکیوتک
15,700 تومان
13,505تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی سالسا 640 گرم بدر
ترشی سالسا 640 گرم بدر
17,500 تومان
13,800تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی فلفل سبز 570 گرم شیشه ای بدر
ترشی فلفل سبز 570 گرم شیشه ای بدر
17,500 تومان
13,800تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور بی هسته وکیوم 500 گرم سور شور
زیتون سبز شور بی هسته وکیوم 500 گرم سور شور
15,000 تومان
13,800تومان
افزودن به سبد خرید
سیر ترشی وکیوم 650 گرم سور شور
سیر ترشی وکیوم 650 گرم سور شور
17,500 تومان
14,000تومان
افزودن به سبد خرید
کمپوت گیلاس 410 گرم یک و یک
کمپوت گیلاس 410 گرم یک و یک
17,100 تومان
14,400تومان
افزودن به سبد خرید
پرورده گردو و بادمجان بدر
پرورده گردو و بادمجان بدر
16,500 تومان
14,600تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی آلبالو شیشه ای 700 گرم کاراملا پلاس
ترشی آلبالو شیشه ای 700 گرم کاراملا پلاس
16,500 تومان
14,600تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور درجه یک متوسط شیشه ای 680 گرم مهرام
خیارشور درجه یک متوسط شیشه ای 680 گرم مهرام
15,000 تومان
14,700تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی سير حبه شيشه ای 650 گرم بدر
ترشی سير حبه شيشه ای 650 گرم بدر
16,900 تومان
14,800تومان
افزودن به سبد خرید
زیتون سبز شور بدون هسته نعنایی 250 گرم شیده
زیتون سبز شور بدون هسته نعنایی 250 گرم شیده
14,800تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی موهامارا شيشه ای 630 گرم بدر
ترشی موهامارا شيشه ای 630 گرم بدر
17,900 تومان
15,700تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی مخلوط سرکه بالزامیک ظرف شیشه ای 650 گرم بدر
ترشی مخلوط سرکه بالزامیک ظرف شیشه ای 650 گرم بدر
17,900 تومان
15,700تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور درجه 1 بدر
خیارشور درجه 1 بدر
16,500 تومان
16,200تومان
افزودن به سبد خرید
خیارشور ممتاز بدر
خیارشور ممتاز بدر
16,500تومان
افزودن به سبد خرید
ترشی سیر گل شیشه ای 650 گرم بدر
ترشی سیر گل شیشه ای 650 گرم بدر
18,900 تومان
16,500تومان
افزودن به سبد خرید
کمپوت آلوئه ورا
کمپوت آلوئه ورا
17,700تومان
افزودن به سبد خرید