حذف همه
سوسیس آلمانی اطمینان
سوسیس آلمانی اطمینان
2,650تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
قارچ 200 گرم نامی تک
قارچ 200 گرم نامی تک
6,980 تومان
5,800تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت گوشتیران
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت گوشتیران
6,557تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
تخم مرغ 6 عددی تلاونگ
تخم مرغ 6 عددی تلاونگ
7,980تومان
افزودن به سبد خرید
تخم بلدرچین 15 عددی تلاونگ
تخم بلدرچین 15 عددی تلاونگ
8,500تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس مارتادلا اطمینان
کالباس مارتادلا اطمینان
8,585تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس کوکتل گوشت مرغ 55 درصد گوشتیران
سوسیس کوکتل گوشت مرغ 55 درصد گوشتیران
8,748تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
سوسیس کوکتل ژاپنی گوشتیران
سوسیس کوکتل ژاپنی گوشتیران
9,600تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
سوسیس کوکتل دودی گوشتیران
سوسیس کوکتل دودی گوشتیران
10,935تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
تخم کبک 6 عددی تلاونگ
تخم کبک 6 عددی تلاونگ
11,500تومان
افزودن به سبد خرید
سفیده تخم مرغ 350 گرم تلاونگ
سفیده تخم مرغ 350 گرم تلاونگ
11,500تومان
افزودن به سبد خرید
کوکتل بندری 55 % گوشتیران
کوکتل بندری 55 % گوشتیران
11,528تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
تخم مرغ 9 عددی تلاونگ
تخم مرغ 9 عددی تلاونگ
11,970تومان
افزودن به سبد خرید
ماهی منجمد فیله شمال 500 گرم کلیکا
ماهی منجمد فیله شمال 500 گرم کلیکا
12,200تومان
افزودن به سبد خرید
تخم مرغ کیلویی
تخم مرغ کیلویی
15,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کوکتل پنیر گوشتیران
کوکتل پنیر گوشتیران
15,498تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کالباس قارچ و مرغ 300 گرمی سولیکو کاله
کالباس قارچ و مرغ 300 گرمی سولیکو کاله
15,600 تومان
15,500تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس 55 % گوشت قرمز با پنیر وکیوم گوشتیران
سوسیس 55 % گوشت قرمز با پنیر وکیوم گوشتیران
18,360 تومان
16,500تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون قارچ و مرغ 60 درصد 300 گرم گوشتیران
ژامبون قارچ و مرغ 60 درصد 300 گرم گوشتیران
19,950 تومان
17,500تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس خشک 300 گرمی سولیکو کاله
کالباس خشک 300 گرمی سولیکو کاله
18,500 تومان
18,100تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون مرغ دودی 300 گرمی سولیکو کاله
ژامبون مرغ دودی 300 گرمی سولیکو کاله
20,200 تومان
19,800تومان
افزودن به سبد خرید
تخم مرغ 15 عددی تلاونگ
تخم مرغ 15 عددی تلاونگ
19,950تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون 90 درصد گوشت مرغ 300 گرمی گوشتیران
ژامبون 90 درصد گوشت مرغ 300 گرمی گوشتیران
23,490 تومان
20,600تومان
افزودن به سبد خرید
قارچ 1 کیلوگرم شکوفه سپاهان
قارچ 1 کیلوگرم شکوفه سپاهان
21,600تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس خشک 60 % گوشت 300 گرم گوشتیران
کالباس خشک 60 % گوشت 300 گرم گوشتیران
26,160 تومان
22,000تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس آلبرتا 500 گ نوپرو
سوسیس آلبرتا 500 گ نوپرو
26,900 تومان
23,600تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس کوکتل شکاری 90 درصد گوشتیران
سوسیس کوکتل شکاری 90 درصد گوشتیران
27,363تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کالباس گوشت 80 درصد سارنو کاله
کالباس گوشت 80 درصد سارنو کاله
38,000 تومان
36,240تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس 90 % گوشت قرمز 300 گرم گوشتیران
کالباس 90 % گوشت قرمز 300 گرم گوشتیران
46,740 تومان
38,000تومان
افزودن به سبد خرید
ماهی شوریده منجمد500 گرم گلاویژ
ماهی شوریده منجمد500 گرم گلاویژ
40,500تومان
افزودن به سبد خرید
ماهی گیش منجمد 400 گرم تحفه
ماهی گیش منجمد 400 گرم تحفه
50,880 تومان
42,000تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون قارچ و مرغ گوشتیران
ژامبون قارچ و مرغ گوشتیران
51,200 تومان
46,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
فیله ماهی حسون 700 گرم شارین
فیله ماهی حسون 700 گرم شارین
49,500 تومان
46,400تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون مرغ 70% گوشتیران
ژامبون مرغ 70% گوشتیران
49,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
فیله ماهی تیلاپیا
فیله ماهی تیلاپیا
56,000 تومان
52,500تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون مرغ 90 % گوشتیران
ژامبون مرغ 90 % گوشتیران
61,000 تومان
54,900تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
ژامبون مخصوص 90 درصد خانواده گوشتیران
ژامبون مخصوص 90 درصد خانواده گوشتیران
56,100تومان
افزودن به سبد خرید
میگو پلویی 500 گرمی شارین
میگو پلویی 500 گرمی شارین
62,800 تومان
58,900تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون تیرنگ کاله
ژامبون تیرنگ کاله
60,500تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون مرغ 90% کاله
ژامبون مرغ 90% کاله
60,500تومان
مشاهده بسته بندی و خرید