حذف همه
قارچ 250 گرم
قارچ 250 گرم
8,200تومان
افزودن به سبد خرید
تخم بلدرچین 12 عددی تلاونگ
تخم بلدرچین 12 عددی تلاونگ
12,000تومان
افزودن به سبد خرید
سفیده تخم مرغ پخته 200 گرم تلاونگ
سفیده تخم مرغ پخته 200 گرم تلاونگ
12,500 تومان
12,200تومان
افزودن به سبد خرید
تخم مرغ 6 عددی تلاونگ
تخم مرغ 6 عددی تلاونگ
13,900 تومان
13,500تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس آلمانی اطمینان
سوسیس آلمانی اطمینان
22,100 تومان
17,500تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
تخم مرغ 9 عددی تلاونگ
تخم مرغ 9 عددی تلاونگ
20,850 تومان
20,200تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس مارتادلا 500 گرم سولیکو کاله
کالباس مارتادلا 500 گرم سولیکو کاله
21,600 تومان
21,000تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس گیاهی وگان نوپرو
سوسیس گیاهی وگان نوپرو
25,200 تومان
21,500تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون 90 درصد گوشت مرغ 300 گرم گوشتیران
ژامبون 90 درصد گوشت مرغ 300 گرم گوشتیران
33,870 تومان
29,000تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس خشک 60 % گوشت 300 گرم گوشتیران
کالباس خشک 60 % گوشت 300 گرم گوشتیران
36,990 تومان
30,000تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس مارتادلا اطمینان
کالباس مارتادلا اطمینان
39,000 تومان
30,500تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
پودر سفیده تخم مرغ 200گرم
پودر سفیده تخم مرغ 200گرم
32,500تومان
افزودن به سبد خرید
تخم مرغ 15 عددی تلاونگ
تخم مرغ 15 عددی تلاونگ
47,000 تومان
33,700تومان
افزودن به سبد خرید
فیله ماهی حسون جنوب منجمد 700 گرم پمینا کاله
فیله ماهی حسون جنوب منجمد 700 گرم پمینا کاله
42,000 تومان
36,000تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت گوشتیران
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت گوشتیران
48,800 تومان
39,500تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
سوسیس گیاهی کودکان 300 گرم نوپرو
سوسیس گیاهی کودکان 300 گرم نوپرو
44,300 تومان
40,000تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس کوکتل گوشت مرغ 55 درصد گوشتیران
سوسیس کوکتل گوشت مرغ 55 درصد گوشتیران
48,800 تومان
41,800تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
تخم مرغ 20 عددی تلاونگ
تخم مرغ 20 عددی تلاونگ
44,000 تومان
42,700تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس 90 % گوشت قرمز 300 گرم گوشتیران
کالباس 90 % گوشت قرمز 300 گرم گوشتیران
64,200 تومان
54,000تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس کوکتل دودی گوشتیران
سوسیس کوکتل دودی گوشتیران
73,400 تومان
59,600تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
سوسیس کوکتل گوشت 55 درصد گوشتیران
سوسیس کوکتل گوشت 55 درصد گوشتیران
73,400 تومان
60,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کوکتل بندری 55 % گوشتیران
کوکتل بندری 55 % گوشتیران
73,800 تومان
60,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
سوسیس کوکتل ژاپنی گوشتیران
سوسیس کوکتل ژاپنی گوشتیران
74,200 تومان
60,300تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
سوسیس بلغاری گوشتیران
سوسیس بلغاری گوشتیران
78,200 تومان
61,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کالباس گوشت 90 درصد گوساله 300 گرم کاله
کالباس گوشت 90 درصد گوساله 300 گرم کاله
70,900 تومان
64,900تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون قارچ و مرغ گوشتیران
ژامبون قارچ و مرغ گوشتیران
76,900 تومان
67,900تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کالباس قارچ و مرغ خانواده
کالباس قارچ و مرغ خانواده
79,700 تومان
68,400تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کوکتل پنیر گوشتیران
کوکتل پنیر گوشتیران
88,000 تومان
71,500تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
میگو پلویی 500 گرم شارین
میگو پلویی 500 گرم شارین
78,900 تومان
73,400تومان
افزودن به سبد خرید
هات داگ پنیری گوشتیران
هات داگ پنیری گوشتیران
88,000 تومان
74,500تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
سوسیس هات داگ 70 درصد گوشت گوشتیران
سوسیس هات داگ 70 درصد گوشت گوشتیران
94,900 تومان
77,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
ژامبون مرغ 90% خانواده گوشتیران
ژامبون مرغ 90% خانواده گوشتیران
94,900 تومان
80,000تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
گوشت چرخکرده عشایر
گوشت چرخکرده عشایر
81,070تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون مرغ 90 % گوشتیران
ژامبون مرغ 90 % گوشتیران
92,100 تومان
81,300تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کالباس خشک خانواده گوشتیران
کالباس خشک خانواده گوشتیران
108,300 تومان
84,500تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
ماهی قزل آلا شکم خالی یک کیلویی شارین
ماهی قزل آلا شکم خالی یک کیلویی شارین
94,000 تومان
85,000تومان
افزودن به سبد خرید
مینی ویفر مخلوط سوربن
مینی ویفر مخلوط سوربن
85,000تومان
افزودن به سبد خرید
جگر دل و قلوه عشایر
جگر دل و قلوه عشایر
89,792تومان
افزودن به سبد خرید
گوشت ماهیچه بره عشایر
گوشت ماهیچه بره عشایر
97,440تومان
افزودن به سبد خرید
فیله ماهی قزل سالمونی شارین
فیله ماهی قزل سالمونی شارین
108,000 تومان
101,300تومان
افزودن به سبد خرید