حذف همه
تخم بلدرچین حنا
تخم بلدرچین حنا
6,000تومان
افزودن به سبد خرید
گندم پوست کنده زردانه چین 900 گرم طبیعت
گندم پوست کنده زردانه چین 900 گرم طبیعت
7,500 تومان
6,600تومان
افزودن به سبد خرید
قارچ 200 گرم نامی تک
قارچ 200 گرم نامی تک
9,200 تومان
7,800تومان
افزودن به سبد خرید
قارچ 200 گرم ملارد
قارچ 200 گرم ملارد
9,370تومان
افزودن به سبد خرید
سفیده تخم مرغ قلفلی تلاونگ
سفیده تخم مرغ قلفلی تلاونگ
10,500تومان
افزودن به سبد خرید
سفیده تخم مرغ سبزیجات 200 گرم تلاونگ
سفیده تخم مرغ سبزیجات 200 گرم تلاونگ
10,500تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس آلمانی 40% گوشت وکیوم 300 گرم گوشتیران
سوسیس آلمانی 40% گوشت وکیوم 300 گرم گوشتیران
12,650 تومان
10,900تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس کوکتل گوشت مرغ 55 درصد گوشتیران
سوسیس کوکتل گوشت مرغ 55 درصد گوشتیران
11,286تومان
ناموجود
کالباس مارتادلا اطمینان
کالباس مارتادلا اطمینان
13,515تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس کوکتل ژاپنی گوشتیران
سوسیس کوکتل ژاپنی گوشتیران
13,608تومان
ناموجود
تخم مرغ کیلویی
تخم مرغ کیلویی
16,400تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
کالباس گیاهی لکا 300 گرم نوپرو
کالباس گیاهی لکا 300 گرم نوپرو
20,200 تومان
17,500تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس کروت 300 گرم نوپرو
کالباس کروت 300 گرم نوپرو
21,700 تومان
18,000تومان
افزودن به سبد خرید
قارچ 400گرم ملارد
قارچ 400گرم ملارد
18,600تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس گیاهی فرانکفورتر 300 گرم نوپرو
سوسیس گیاهی فرانکفورتر 300 گرم نوپرو
21,900 تومان
19,000تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس گیاهی مخلوط سبزیجات 300 گرم نوپرو
کالباس گیاهی مخلوط سبزیجات 300 گرم نوپرو
25,200 تومان
21,000تومان
افزودن به سبد خرید
برگر گیاهی نوپرو
برگر گیاهی نوپرو
25,200 تومان
21,000تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس 55 % گوشت قرمز با پنیر وکیوم گوشتیران
سوسیس 55 % گوشت قرمز با پنیر وکیوم گوشتیران
25,680 تومان
22,000تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس قارچ و مرغ 300 گرمی سولیکو کاله
کالباس قارچ و مرغ 300 گرمی سولیکو کاله
25,200 تومان
23,400تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس گیاهی اولیو 300 گرم نوپرو
کالباس گیاهی اولیو 300 گرم نوپرو
27,300 تومان
23,700تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس گیاهی سناتور 300 گرم نوپرو
کالباس گیاهی سناتور 300 گرم نوپرو
27,900 تومان
24,200تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون قارچ و مرغ 60 درصد 300 گرم گوشتیران
ژامبون قارچ و مرغ 60 درصد 300 گرم گوشتیران
28,650 تومان
24,500تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس گیاهی فرانکفورتر 500 گرم نوپرو
سوسیس گیاهی فرانکفورتر 500 گرم نوپرو
32,500 تومان
28,000تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون 90 درصد گوشت مرغ 300 گرمی گوشتیران
ژامبون 90 درصد گوشت مرغ 300 گرمی گوشتیران
33,870 تومان
29,000تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس آلبرتا 500 گ نوپرو
سوسیس آلبرتا 500 گ نوپرو
35,700 تومان
31,000تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس آلمانی 90% کبابی گوشتیران
سوسیس آلمانی 90% کبابی گوشتیران
33,188تومان
ناموجود
سوسیس هات داگ 70 درصد گوشت گوشتیران
سوسیس هات داگ 70 درصد گوشت گوشتیران
35,800تومان
افزودن به سبد خرید
سوسیس کوکتل شکاری 90 درصد گوشتیران
سوسیس کوکتل شکاری 90 درصد گوشتیران
41,035تومان
ناموجود
ماهی گیش منجمد 400 گرم تحفه
ماهی گیش منجمد 400 گرم تحفه
50,880 تومان
42,000تومان
افزودن به سبد خرید
فیله ماهی حسون 700 گرم شارین
فیله ماهی حسون 700 گرم شارین
49,500 تومان
46,400تومان
افزودن به سبد خرید
کالباس 90 % گوشت قرمز 300 گرم گوشتیران
کالباس 90 % گوشت قرمز 300 گرم گوشتیران
58,560 تومان
50,200تومان
افزودن به سبد خرید
ماهی قزل آلا منجمد حدود 1000 گرم صدف اسپادان
ماهی قزل آلا منجمد حدود 1000 گرم صدف اسپادان
50,700تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون مرغ 90% خانواده گوشتیران
ژامبون مرغ 90% خانواده گوشتیران
62,000 تومان
57,500تومان
افزودن به سبد خرید
استیک قزل سالمون 500 گرم شارین
استیک قزل سالمون 500 گرم شارین
63,000 تومان
59,000تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون تیرنگ کاله
ژامبون تیرنگ کاله
60,500تومان
افزودن به سبد خرید
ماهی تیلا پیلا 500گرم خلیج فارس
ماهی تیلا پیلا 500گرم خلیج فارس
61,500تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون قارچ و مرغ گوشتیران
ژامبون قارچ و مرغ گوشتیران
76,900 تومان
67,900تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
ماهی شوریده اقیانوسی 1000 گرم صدف اسپادان
ماهی شوریده اقیانوسی 1000 گرم صدف اسپادان
74,500تومان
افزودن به سبد خرید
ژامبون مرغ 90 % گوشتیران
ژامبون مرغ 90 % گوشتیران
92,100 تومان
81,300تومان
مشاهده بسته بندی و خرید
فیله ماهی قزل سالمونی شارین
فیله ماهی قزل سالمونی شارین
89,300 تومان
83,700تومان
افزودن به سبد خرید