حذف همه
سوپ جو و گوجه فرنگی نیمه آماده 65 گرم الیت
سوپ جو و گوجه فرنگی نیمه آماده 65 گرم الیت
5,000 تومان
4,200تومان
افزودن به سبد خرید
سوپ سبزیجات نیمه آماده 65 گرم الیت
سوپ سبزیجات نیمه آماده 65 گرم الیت
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
سوپ مرغ و ورمیشل نیمه آماده 65 گرم الیت
سوپ مرغ و ورمیشل نیمه آماده 65 گرم الیت
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
سوپ قارچ نیمه اماده 60 گرم الیت
سوپ قارچ نیمه اماده 60 گرم الیت
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
سوپ جو نیمه آماده 68 گرم الیت
سوپ جو نیمه آماده 68 گرم الیت
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
سوپ جو و قارچ نیمه آماده 65 گرم الیت
سوپ جو و قارچ نیمه آماده 65 گرم الیت
7,000 تومان
5,800تومان
افزودن به سبد خرید
سوپ مرغ و ذرت نیمه آماده 65 گرم الیت
سوپ مرغ و ذرت نیمه آماده 65 گرم الیت
7,000 تومان
5,900تومان
افزودن به سبد خرید
سوپ مرغ نیمه آماده 60 گرم الیت
سوپ مرغ نیمه آماده 60 گرم الیت
7,000 تومان
6,500تومان
افزودن به سبد خرید
ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرم زر‌ماکارون
ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرم زر‌ماکارون
7,360 تومان
7,200تومان
افزودن به سبد خرید
رشته آش سنتی 500 گرم زر ماکارون
رشته آش سنتی 500 گرم زر ماکارون
11,200 تومان
8,000تومان
افزودن به سبد خرید
رشته فرنگی آشیانه ای 300 گرم زر ماکارون
رشته فرنگی آشیانه ای 300 گرم زر ماکارون
9,400 تومان
8,400تومان
افزودن به سبد خرید
رشته پلویی 500 گرم ترخینه
رشته پلویی 500 گرم ترخینه
8,450تومان
افزودن به سبد خرید
ورمیشل آشیانه ای 300 گرم مانا
ورمیشل آشیانه ای 300 گرم مانا
9,400تومان
افزودن به سبد خرید
رشته آشی گلها
رشته آشی گلها
12,500 تومان
12,000تومان
افزودن به سبد خرید
رشته آشی 400 گرم ترخینه
رشته آشی 400 گرم ترخینه
12,450تومان
افزودن به سبد خرید
رشته آماده ته دیگ زعفرانی 400 گرم ای دو
رشته آماده ته دیگ زعفرانی 400 گرم ای دو
27,900 تومان
22,800تومان
افزودن به سبد خرید