حذف همه
ورمیشل ریز 500 گرم رشد
ورمیشل ریز 500 گرم رشد
44,500 تومان
4,000تومان
افزودن به سبد خرید
سوپ مرغ و ذرت نیمه آماده 65 گرم الیت
سوپ مرغ و ذرت نیمه آماده 65 گرم الیت
5,000 تومان
4,200تومان
افزودن به سبد خرید
سوپ مرغ و ورمیشل نیمه آماده 65 گرم الیت
سوپ مرغ و ورمیشل نیمه آماده 65 گرم الیت
5,000 تومان
4,200تومان
افزودن به سبد خرید
سوپ جو و گوجه فرنگی نیمه آماده 65 گرم الیت
سوپ جو و گوجه فرنگی نیمه آماده 65 گرم الیت
5,000 تومان
4,200تومان
افزودن به سبد خرید
سوپ جو نیمه آماده 68 گرم الیت
سوپ جو نیمه آماده 68 گرم الیت
5,000 تومان
4,200تومان
افزودن به سبد خرید
سوپ سبزیجات نیمه آماده 65 گرم الیت
سوپ سبزیجات نیمه آماده 65 گرم الیت
5,000 تومان
4,250تومان
افزودن به سبد خرید
سوپ مرغ نیمه آماده 60 گرم الیت
سوپ مرغ نیمه آماده 60 گرم الیت
5,000 تومان
4,250تومان
افزودن به سبد خرید
سوپ جو و قارچ نیمه آماده 65 گرم الیت
سوپ جو و قارچ نیمه آماده 65 گرم الیت
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
سوپ قارچ نیمه اماده 60 گرم الیت
سوپ قارچ نیمه اماده 60 گرم الیت
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
سوپ جو 70 گرم برای 4 نفر هاتی کارا گلستان
سوپ جو 70 گرم برای 4 نفر هاتی کارا گلستان
5,000 تومان
4,500تومان
افزودن به سبد خرید
آش جو 180 گرم الیت
آش جو 180 گرم الیت
6,000 تومان
5,000تومان
افزودن به سبد خرید
آش رشته 180 گرم الیت
آش رشته 180 گرم الیت
6,000 تومان
5,000تومان
افزودن به سبد خرید
ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرم زر‌ماکارون
ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرم زر‌ماکارون
6,400تومان
افزودن به سبد خرید
رشته فرنگی آشیانه ای 300 گرم زر ماکارون
رشته فرنگی آشیانه ای 300 گرم زر ماکارون
8,600 تومان
7,500تومان
افزودن به سبد خرید
رشته آشی 400 گرم ترخینه
رشته آشی 400 گرم ترخینه
8,350تومان
افزودن به سبد خرید
رشته پلویی 500 گرم ترخینه
رشته پلویی 500 گرم ترخینه
8,350تومان
افزودن به سبد خرید
رشته آشی گلها
رشته آشی گلها
9,800 تومان
8,900تومان
افزودن به سبد خرید
رشته آش سنتی 500 گرم زر ماکارون
رشته آش سنتی 500 گرم زر ماکارون
11,200 تومان
10,000تومان
افزودن به سبد خرید
رشته عربی (ورمیشل) 150 گرم نشنال
رشته عربی (ورمیشل) 150 گرم نشنال
12,300تومان
افزودن به سبد خرید
تل کادایف شکلاتی 260 گرم هومینا
تل کادایف شکلاتی 260 گرم هومینا
17,300تومان
افزودن به سبد خرید
ترخینه رنگارنگ بسته 8 عددی 500 گرم شش و شش
ترخینه رنگارنگ بسته 8 عددی 500 گرم شش و شش
26,000تومان
افزودن به سبد خرید
ترخینه فلفلی بسته 8 عددی 500 گرم شش و شش
ترخینه فلفلی بسته 8 عددی 500 گرم شش و شش
26,000تومان
افزودن به سبد خرید
ترخینه زیره بسته 8 عددی 500 گرم شش و شش
ترخینه زیره بسته 8 عددی 500 گرم شش و شش
26,000تومان
افزودن به سبد خرید
ترخینه پونه ای بسته 8 عددی 500 گرم شش و شش
ترخینه پونه ای بسته 8 عددی 500 گرم شش و شش
26,000تومان
افزودن به سبد خرید